22/05/2020

RASHealth – desinfisering av ferskvann i resirkuleringssystemer

Det produseres årlig 344 millioner smolt til lakseoppdrett i Norge. Som i mange andre områder, står også denne produksjonen nå foran et stort teknologisk skifte. Landbaserte gjennomstrømmingsanlegg erstattes av resirkulerende akvakultursystemer (RAS), som består av en serie vannbehandlingsenheter, inkludert et biofilter for å behandle vannet og gjenbruke det. Disse komplekse systemene har lavt vannforbruk, ingen rømming og et kontrollert produksjonsmiljø som er optimalt for fiskeproduksjonen.

Nofima og NTNU har i samarbeid med DTU Aqua fått tildelt forskningsprosjektet RASHealth, der NCE Aquatech Cluster er samarbeidspartner.

Det er behov for stadig ny, forskningsbasert kunnskap, innenfor bruk av RAS anlegg og vi ser fram til både oppstart, gjennomføring og senere resultater fra forskningsprosjektet, sier Kristian Henriksen, klyngeleder i NCE Aquatech Cluster.

– Vi forventer at prosjektet skal kunne bidra til standardisering av desinfeksjon av vann i RAS-anleggene, med betydelig innvirkning på hvordan anleggene utformes og yter i fremtiden, sier Vasco Mota, forsker i Nofima.

Her kan du lese hele teksten på NCE Aquatech Cluster.

Del innlegg: