05/06/2024

PST: – Viktig at bedriftene beskytter sine verdier

Terje Lunde, næringslivskontakt i PST. Foto: Lars Bugge Aarset

Under årssamlingen for medlemsbedrifter i MIDSEC informerte PST om de ulike truslene mot trønderske bedrifter. I tillegg informerte Forsvarsdepartementet om langtidsplanen for Forsvaret og næringslivets muligheter. Nærmere 60 representanter fra medlemsbedrifter og samarbeidspartnere deltok på seminaret i forbindelse med MIDSECs årssamling.

Analytiker Per Marius Frost-Nielsen i Politiets sikkerhetstjeneste – PST. Foto: Lars Bugge Aarset

Økt trusselnivå

Analytiker Per Marius Frost-Nielsen og næringslivskontakt Terje Lunde fra Politiets sikkerhetstjeneste informerte om PST sitt arbeid og om de ulike truslene mot norsk og trøndersk næringsliv. Mange bedrifter har verdier, kunnskap og informasjon som er av interesse for fremmede stater. Den endrede sikkerhetssituasjonen gjør at trusselnivået har økt.

– Det er viktig at bedriftene vurderer egen sårbarhet og hvilke tiltak de selv må iverksette for å beskytte sine verdier, sier Frost-Nielsen.

Her kan du lese Politiets rapport Cyberkriminalitet 2024 og Nasjonal trusselvurdering 2024 fra PST.

Ha anbefaler også bedriftene å være oppmerksomme og føre var. Det viktigste sikkerhetsarbeidet er det bedriftene selv som må gjøre, og han inviterer gjerne bedriftene til dialog med PST om sikkerhetssituasjonen.

Store investeringer

Forsvaret skal gjøre store investeringer i årene fremover, både i Midt-Norge og resten av landet. Med dette som bakgrunn informerte Martin Blom fra Forsvarsdepartementet om Langtidsplanen for Forsvaret – LTP. Langtidsplanen angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Blom presenterte hva LTP innebærer av muligheter for næringslivet, og for små og mellomstore bedrifter spesielt. Blom er seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet (FD VI) sin avdeling for investeringer.

Martin Blom, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet Foto: Lars Bugge Aarset

Del innlegg: