21/06/2019

«Veikart hydrogen» for Trøndelag

Foto: Marius Tvinnereim / FI

Gjennom hydrogenprosjektet «Veikart hydrogen» ønsker Fornybarklyngen å bringe Trøndelag nærmere en fremtid med nullutslippstransport.

Prosjektet «Veikart for Hydrogen» skal kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune står bak prosjektet, som ledes av Fornybarklyngen.

I fornybar energi ligger det store muligheter for innovasjon og nye forretningsmuligheter, og energisystemer er i stadig endring. Fornybarklyngens målsetning er er å bidra til bærekraftig verdiskapning , og fornybar-regionen Trøndelag er et naturlig sentrum for å utvikle fremtidens drivstoffløsninger.

Thomas Bjørdal, prosjektleder i Fornybarklyngen. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Første samling gjennomført

Første del av prosjektet «Veikart hydrogen» er å samle aktører fra lokal politikk, administrasjon og næringsliv for kartlegging av lokale initiativ for å bygge opp en god oversikt, involvere og samle alle som ser muligheter i fremtidige verdikjeder for hydrogen.

Tidligere denne uken ble nær alle lokale initiativ og prosjekter på produksjon og infrastruktur for hydrogen samlet i ett og samme rom. Det var den første av minst 3 samlinger i løpet av 2019.

Her kan du lese mer om samlingen og hydrogen-prosjektene som ble presentert.

Del innlegg: