03/10/2018

Programmet for Fosenmøtet 2018 er klart!

Næringsalliansen på Fosen inviterer i samarbeid med Eika-bankene, Bjugn kulturhus og BDO til:

Fosenmøtet 2018
Onsdag 7. november 2018 kl. 10:00-16:30, Bjugn Kulturhus, Botngård

Mot 2050 er det forventet en femdobling av omsetningen innen havbruk i Norge, samtidig som det også ventes en økning innenfor de tradisjonelle fiskeriene og i andre former for marin matvareproduksjon. Dette kan bli en utvikling som åpner opp for store markedsmuligheter for hele næringslivet, også i Fosen. Med sin beliggenhet og historie bør det ligge godt til rette for at Fosen får sin del av veksten i sjømatnæringen. Allerede i dag står sjømatnæringen sterkt i regionen, mens vekstpotensialet er nærmest ubegrenset.

PROGRAM

 • Sjømatnæringens rolle og ansvar framover for å fylle hullene etter landbruk og olje- og gassnæringen
  Tore O. Sandvik, fylkesordfører
 • Blå sektor i Fosen i dag – En presentasjon av mangfoldet og en ringvirkningsanalyse
  Analysen følges opp av synspunkter fra Marine Harvest og Salmar ASA
  Kristian Henriksen, senior rådgiver BDO AS og NCE Aquatech
 • Presentasjon av sjømataktører og leverandører
  Rædergård Entreprenør AS, Olden Oppdrettsanlegg AS, VikingBase AS, Refsnes Laks AS, Kråkøy slakteri AS og Peter Hepsø Rederi AS
 • Sjømat 2050 spår en femdobling av produksjonen. Hva kan bli Fosens andel?
  Ulf Winther, spesialrådgiver SINTEF Ocean AS
 • Sofaprat med fire gründere
  Statsnail AS, Botngaard Bioprotix AS, Krifo Fisk AS og Norwegian Shellfish Company AS
 • Kan Fosen redde verden, og hvordan ser den blå sektoren på Fosen ut sett fra yttersiden?
  Alexander Killingberg, redaktør Fosna-Folket
 • “The Sky’s the limit”
  Anders Straumsheim, verftsdirektør Fosen Yard
 • Sofaprat med representanter for lokalt næringsliv – både produsenter og leverandører
  Vasøy Fisk AS med Geir Jonny, Margot og Joachim Ingolfsen / Snadder og Snaskum AS med Magne Hoem

Middag på Hovde Gård kl. 17:30. Egen påmelding

Seminaret er gratis. Registrering og kaffe fra kl. 09:00 og det faglige programmet starter kl. 10:00. Lunsjen blir med inspirasjon fra havet og er laget av elevene ved Fosen videregående skole, under veiledning av Ronny Myhren, kjøkkensjef ved Ørland Kysthotell. Vi avslutter ca. kl. 16:30.

MELD MEG PÅ:
https://www.bdo.no/seminarer/20181107bju

Del innlegg: