16/11/2015

PRESSEMELDING: LIV AS blir Fosen Innovasjon AS

Leksvik Industriell Vekst AS (LIV AS) ble 10. mars 2015 fusjonert med Austrått Innovasjon AS (AI). LIV AS var overtagende part.
Som en del av fusjonen har det nye selskapet fått nytt navn og ny logo. Selskapet heter fra 31. oktober 2015 Fosen Innovasjon AS.

Det fusjonerte selskapet vil ha hovedkontor i LIV-bygget i Vanvikan. I tillegg til hovedkontoret har selskapet en satellitt i Oslo. Så snart forholdene ligger til rette har selskapet også som mål å få opp et operativt avdelingskontor på Brekstad.
Selskapet har også, gjennom sitt nettverk, tilgang på kontor og møteromsfasiliteter i Trondheim og ellers på Fosen.

Daglig leder for Fosen Innovasjon AS er Bjørn Damhaug.

Styrket bedrift
Partene er av den oppfatning at den sammenslåtte virksomheten vil være sterkere rustet til å møte de utfordringer vi må forvente i markedet fremover. Videre gir sammenslåing en mulighet til ytterligere styrking av nettverk, kompetanse og kapasitet for å kunne ta ut mest mulig synergier og muligheter som kommer som en følge av store investeringer på Fosen.
Sammenslutningen innebærer at selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet, og dermed blir bedre i stand til effektivt å betjene kunder med regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner.

Les pressemeldingen i sin helhet HER.

Del innlegg: