09/02/2024

Presentasjon for Næringspartnerskapet

Næringspartnerskapet har vært samlet på Johan Bojer videregående skole i Vanvikan.

Anniken Fjeldvær presenterte både FI – Fremtidens Industri, FI Næringshage og FI Ocean Space Incubator, samt næringsklyngene Ocean Autonomy Cluster, Renergy, MIDSEC, NCE Aquatech Cluster og Agritec for interesserte tilhørere. De fikk også god informasjon om traneeordningen og Trainee Trøndelag, – en unik mulighet for bedrifter på Fosen til å få tilgang på en database med over 200 kompetente arbeidssøkere.

Blant deltakerne var både Trøndelag fylkeskommune, KS Trøndelag, Nord universitet, Statsforvalteren i Trøndelag, NHO Trøndelag, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fosenregionen Innovasjon Norge Trøndelag Norges forskningsråd Siva SF

Del innlegg: