03/08/2020

Økning i oppdragsmengde for IFjobb

For målbedriften IFjobb endte årsresultatet for 2019 i minus, men på tross av det og koronasituasjonen har daglig leder Magnar Bremeraunet et mål om å komme på pluss-siden i 2020.

– Nå har vi hatt en økning i oppdragsmengden og vil få økt inntjening. Vi har et mål om å gå i pluss i 2020, sier Bremeraunet i en artikkel i Fosna-Folket.

Bedriften opplevde utfordrende tider under korona, og måtte blant annet stenge kafeteriaen en periode. De har likevel ikke permittert noen, da dette ikke er mulig på grunn av avtalene med NAV. For å få gjennomført arbeidstrening i eksterne bedrifter tok de i bruk elektronisk oppfølging.

– Vi har greid å holde i gang så godt det lar seg gjøre, og vi har fått flere nye oppdrag. Første halvår var positivt som helhet, og vi tror også dette halvåret blir bra. Vi har for eksempel skigard-produksjon, og der også ble det stopp på grunn av korona. Nå har det imidlertid tatt seg voldsomt opp igjen, og vi klarer nesten ikke å produsere nok, sier Bremeraunet.

Del innlegg: