03/06/2015

Ny spennende bedrift har etablert seg i LIV-bygget!

C-FEED AS er en ny og spennende bedrift som er i ferd med å flytte inn hos oss. De produserer egg fra hoppekreps som selges til oppdrettere av marine fiskearter. Kundene kan selv ale fram hoppekreps som de kan benytte til fõr i sin oppdrettsproduksjon. I Norge er det først og fremst aktuelt for fiskeartene berggylt, kveite og hummer.

Bedriften ble etablert i april 2014 etter at SINTEF hadde forsket i 10-15 år på oppdrett av hoppekreps. C-Feed AS flytter fra SINTEF SeaLab der de har drevet prøveproduksjon siden oppstarten, og skal nå oppskalere sin produksjon i Vanvikan. Resultatene hittil er meget lovende, og bedriften har allerede startet eksport til kunder i Europa.

Hoppekrepsen er bare halvannen millimeter lang når den er voksen, og bare 0,1 millimeter når den klekkes. I Vanvikan skal man produsere rundt en halv milliard hoppekrepsegg per dag, og daglig leder Rune Bjerke sier i et intervju med Adressa at de forventer ti millioner kroner i omsetning det første året.

Markedet er stort – det globale markedet anslås til rundt 2 milliarder kroner pr. år!

C-Feed AS blir en spennende tilvekst til vårt miljø. Vi ønsker bedriften velkommen og lykke til i sin videre satsing.

Del innlegg: