11/03/2024

Norske teknologibedrifter møter sauebonden

Foto: Lise Grøva, NIBIO

Gode dialoger, når Agritech Cluster og EU-prosjektet Sm@RT samlet sauebønder, teknologileverandører og rådgivere til en todagers workshop på Kvithamar. Du kan lese NIBIO sin oppsummering av workshopen her.

Målet var å lage en møteplass der bønder, rådgivere og andre interesserte kunne diskutere løsninger direkte med teknologileverandører. Lufte tanker om nye ideer og behov. Godt over femti deltakere tok turen til Stjørdal. Fra teknologileverandørenes side deltok Findmy, Elotec, Biodrone, Nofence, Sauebonden og Biocontrol – og Animalia med Sauekontrollen.

– Det er ikke ofte bønder, de som vet hvor skoen trykker, får anledning til å snakke direkte med dem som lager de teknologiske løsningene som bonden benytter, sier Lise Grøva, prosjektleder i Sm@RT. Utveksling av erfaringer er svært nyttig, for gardbrukerne, men også for dem som skal levere gode løsninger til næringa. Å få fram næringa sitt behov for ny forskning og utprøving, det er Agritech sitt mål, forklarer hun.

Sist sommer samlet Sm@RT-prosjektet deltakere fra åtte land til en lignende workshop med gårdsbesøk.

Speeddating sauebønder og teknologileverandører

Dag én ble det arrangert speeddating mellom brukere og leverandører, og dag to inviterte Audun Tiller i Verdal til gårdsbesøk. Ulike løsninger i bruk ble vist fram.

Samlinga ble en fin anledning til å synliggjøre Agritech Cluster sin næringsgruppe småfe, og noen av NIBIO sine prosjekter med småfenæringa og teknologi som tema.

– Samlinger som dette trenger vi mer av, sa sauebonde Terje Gjersøe. Og han var ikke alene om være fornøyd. Både gårdbrukere og teknologer opplevde å ha et godt utbytte av arrangementet.

Du kan lese mer om Sm@RT på nettsiden til NIBIO.

Del innlegg: