31/08/2020

NHO: – Folk, flyt og forutsigbarhet er svaret på utfordringene

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, tok fredag turen til Vanvikan og Fremtidens Industri for å ta pulsen på næringslivet i Indre Fosen. Ordfører og bedriftsledere møtte opp på lunsjmøte for å fortelle NHO hvordan situasjonen er i det lokale næringslivet etter korona.

Almlid framhever, i likhet med næringslivet i Indre Fosen, at næringslivet fortsatt står overfor store utfordringer. Næringslivet frykter at situasjonen vil forverres utover året og de kommende år.

Men i likhet med NHO er næringslivet opptatt av å se framover å rigge seg for fremtiden, gjennom kompetanseheving, utvikling av nye produkter og tjenester og ikke minst øke produktiviteten gjennom økt grad av samarbeid, digitalisering, automatisering.

Når verdikjeder blir brutt, tilgang på kritiske komponenter, råvarer, underleveranser samt flyt av personell blir utfordrende, blir fokus å sikre lokal, regional og nasjonal produksjon. Dette er viktig i et langsiktig perspektiv for å beholde og fortsatt bygge på kompetansen som finnes i alle små og mellomstore bedrifter.

NHO-direktør Almlid vil at trønderske bedrifter skal lede an. Folk, flyt og forutsigbarhet vil gi næring til industrikulturen – så vi får flere jobber og løser klimautfordringene.

Hør budskapet han presenterte da han besøkte Fremtidens Industri, i videoen under:

Del innlegg: