06/03/2024

Næringstreff med ny vri

Næringstreff med FI Næringshage og Nit Indre Fosen

Av FI – Fremtidens Industri

Godt oppmøte fra lokale aktører, når næringshagen sammen med NiT Indre Fosen inviterte til frokostmøte på Johan Bojer vgs. Og agendaen, den var det næringslivet selv som satte!

– Denne gangen ønsket vi å prøve noe nytt. Vi spurte bedriftene hva som opptar dem akkurat nå, hva de ønsket å løfte fram, forteller Kine Kilen, leder av FI Næringhage. Kan hende er det derfor vi har fullt hus i dag, sier hun med et lurt smil.

Målet er å bli kjent med hverandre, nærområdet Indre Fosen og regionen for øvrig. I ungdommelige omgivelser med Johan Bojer vgs som vertskap, fikk vi en riktig så god start på denne solfylte vårdagen. Og energi, det vet vi at vi trenger – mer enn vi har. Så, hva kan vi gjøre lokalt?

Produsere mer energi fra sol, vind og vann

– Vindmøllene på Fosen har bedret situasjonen i Midt-Norge vesentlig, men nå er vi godt på vei inn i en ny sitasjon med energimangel, forteller Per Arne Sæther fra Rissa Kraftlag.

Vi fikk høre om Energikommisjonen, «Fit for 55» og det takstskiftet som er høyst nødvendig i utbyggingen av fornybar kraftproduksjon.

– Det tar tid å øke kapasiteten til å distribuere energi, nettopp derfor er det viktig at vi gjør det vi kan her og nå; spare, samtidig som vi produserer mer energi fra sol, vind og vann.

Miljøkrav gir nye muligheter

– Kravene snakker for seg, vi må ombruke og materialgjenvinne langt mer, det gjelder også byggematerialer, sa Kristoffer Fjeldvær fra Fosen Renovasjon.

Han løftet fram kretsløpsparken ved Hamar, den første i Norge. Her finner du butikker som selger brukt, designer og reparerer:

– Kan vi tenke oss noe lignende på Indre Fosen? Og hva med CIVAC, en klyngesatsing innenfor sirkulærøkonomi – kan aktører fra Indre Fosen koble seg på her?

Downlight designet for sirkularitet

CTM Lyng har brukt det siste året på å utvikle verdens første downlight, produsert i hundre prosent resirkulert materiale. En downlight som det enten er mulig å reparere eller gjenbruke til nye produkter.

– Vi er klare for markedet, og vi håper at næringslivet på Fosen ønsker å bli med på denne reisen, for her har vi et stort potensial, sa Terje Lillemo, administrerende direktør i CTM Lyng. Sammen kan vi vise at det er mulig å endre et kommersielt produkt til å bli sirkulært.

Make money, have fun!

Hans Jørgen Helmersen fra Servi ga oss en femten minutters inspirasjonsboost til hvordan vi kan skape et trygt og godt arbeidsmiljø.

– Fabrikkens viktigste maskin, det er menneskene! Kompetansen og folket er avgjørende for hvorvidt det går bra eller ikke. Et godt arbeidsmiljø er oljen i maskineriet, mener Hans Jørgen Helmersen fra Servi.

Han snakket om viktigheten av å komme til enighet uten konflikt, om å spille hverandre gode, bygge indre motivasjon og stayer-evne hos medarbeidere, om struktur og positiv kommunikasjon.

– Ta vare på mennesket. Når du er på jobb er det ikke profitt som står i fokus. Har folk det bra, da får vi også godt resultat, avsluttet han.

Fosenbruprosjektet – er det realiserbart?

Ja, mener Morten Warankov, daglig leder i Fosenbrua:

– Det er både teknisk, økonomisk og politisk realistisk med realisering av Fosenbru prosjektene innen 2040. Og det vil gi økt tilgjengelighet, tilflytting til Fosenhalvøya, større vekst, samtidig som det vil bidra til redusert miljøbelastning fra transport.

Han understreker at det er de politiske faktorene som vil være den største utfordringen.

Innovativt skaperverksted på Johan Bojer vgs

Riktig så spennende var det å få en omvisning i elevenes «Makerspace». Et elevstyrt Smarhus-prosjekt med fokus på robotisering og velferdsteknologi.

Fagleder yrkesfag, Terje Dyrendahl gir oss en introduksjon. Skolens profil er pedagogisk entreprenørskap, noe som betyr at opplæringen skjer i tett samspill med lokalt næringsliv.

– Elevene har selv laget et case. Her skal det bygges et hus for en 80-år gammel mann, hvor målet er at han ved bruk av velferdsteknologi skal kunne bo lenger hjemme. Økt livskvalitet har også et høyt fokus, forteller Terje Dyrendahl.

Prosjektet er et samarbeid med CTM Lyng og Rissa Kraftlag. Etter hvert skal også flere lokale næringsaktører trekkes inn i prosjektet.

Elevene kommer med helt konkrete bestillinger, som for eksempel til CTM Lyng.

– Dette er ikke nødvendigvis produkter eller teknologi bedriften «har på sitt lager», men da svarer CTM Lyng opp med å utvikle nettopp et slikt produkt, forteller en entusiastisk fagleder.

Fra venstre: Kine Kilen/leder av FI Næringshage, Terje Dyrendahl/fagleder yrkesfag Johan Bojer vgs og Ingunn Rokseth/daglig leder Nit Indre Fosen.

– Dette er et prosjekt vi i næringshagen gleder oss til å følge, og et prosjekt som nok helt sikkert vil bli et godt utstillingsvindu for både Johan Bojer vgs og samarbeidspartnere, sier Kine Kilen.

NiT Indre Fosen og FI Næringshage inviterer til nytt næringstreff 11. juni.  

Del innlegg: