26/03/2019

Næring, akademia og rekruttering i skjønn forening

Gruppediskusjoner mellom klynger, bedrifter og akademia på Workshop i Ålesund. Foto: Kari Thyholt (NCE Aquatech Cluster og FI)

Som oppseiling til Brohodekonferansen i Ålesund inviterte NCE Aquatech Cluster klyngen GCE Blue Maritime Cluster, BKS, NTNU og andre «Brohode-farere» til workshop om samarbeidsmuligheter innen maritim service for havbruk.

Etter en hyggelig lunsj hos Søstrene Fryd innledet aktører fra området Flatanger –  Ålesund med gode appeller om muligheter for samarbeid. Innlederne var Sigurd Gossé (VisionTech AS), Rune Volden (SHM Enabling Technologies AS), Frank Støyva Emblem (GCE Blue Maritime Cluster / Åkp), Arnt-Ivar Kverndal (INAQ, på vegne av Flatanger AkvaHub) og Marthe  Abelsen Strømmen (NTNU Videre).

Gruppearbeid

I gruppediskusjonene kom det frem ønske om mer samarbeid mellom forskning og akademia. Trude Steinbru Heggstad (BKS og Brohode Havbruk 2050) orienterte i den anledning om arbeidet som gjøres for å tilgjengeliggjøre informasjon om mulig oppgavesamarbeid. Det kan også være verdt å registrere seg i portalen NTNU Bridge.


Diskusjoner om studentsamarbeid. Studentene trenger praksisplasser, og i Flatanger er det tatt aksjon for å gi studentene sommerjobber. Foto: Kari Thyholt

Det ønskes også mer samarbeid og flere treffpunkter mellom ulike hub-er, f eks Flatanger og Hitra/Frøya, og mellom klynger. Videre vil det være enda lettere å initiere samarbeid med andre klyngepartnere hvis man vet hva alle de andre holder på med. Her kan det nevnes at kategorisering av aktører er under arbeid i NCE Aquatech Cluster. Digitalisering og deling av data med «naboen», faglig påfyll gjennom deltagelse på fagforum og seminarer/konferanser, og flere andre synspunkter på hvordan man ser for seg klyngene som verktøy til samarbeid, kom også frem. Dette tar vi med oss videre!

Brohodekonferansen

På samme tid var studentene på bedriftsbesøk for å se oppdrett live, og etterpå ble det middag med mingling mellom studenter, veiledere og bedrifter. Så fulgte Brohode-konferansen, som ble rundet av med en god runde speed-datinger. Her skulle det være gode muligheter for å få sikret seg oppgavesamarbeid og fremtidig rekruttering! Dette er et viktig mål med Brohodekonferansen, som holdes en gang hvert halvår.

Del innlegg: