20/12/2022

Møt vår nye forsvarskoordinator og rådgiver

Denne høsten ble Pål Talmo ny forsvarskoordinator, mens Aida Refvik Angel er ansatt som ny rådgiver.

Pål Talmo kom i høst fra stillingen som banksjef i Ørland Sparebank. Det er likevel i Forsvaret Talmo har lengst fartstid. Han har tre års teknisk utdanning fra Kjevik, maskiningeniørutdanning fra Bergens Ingeniørhøgskole, Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole. Talmo har blant annet vært skvadronsjef, gruppesjef og basesjef ved Ørland Hovedflystasjon, jobbet for Forsvarets Logistikkorganisasjon i USA og i Norge, og ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

Nå er Talmo godt i gang i jobben som forsvarskoordinator.

Samhandling mellom Forsvaret og det sivile

– Min jobb går ut på å skape en bro og samhandling mellom det sivile og Forsvaret. Det er en gjensidig avhengighet mellom det sivile og Forsvaret, og begge må ta hensyn til hverandre, samt jobbe sammen for å finne de beste og mest bærekraftige løsningene for alle parter, sier Talmo.

En av Talmos viktigste oppgaver blir å få det sivile og Forsvaret til å møtes, samt å skape gode og konstruktive arenaer for samarbeid og felles utvikling.

– Et av målene er å skape felles arenaer, og få til gode møteplasser for samhandling og diskusjon. Det er viktig at man på en god måte får vist næringsaktørene hvilke muligheter som finnes i Forsvaret. Samtidig er det viktig å få Forsvaret til å både se og bruke de mulighetene som finnes lokalt, for de er det mange av, sier Talmo.

En av Talmos hjertesaker er bærekraft.

– At både Forsvaret og det sivile gjør det de kan for å bli mer bærekraftige, er viktig. Dersom en får til mer samhandling mellom det sivile og Forsvaret, vil begge parter bidra til økt bærekraft. Det kan for eksempel være ved å handle lokalt og dermed kutte både transportkostnader og utslipp.

– Jeg har også stor tro på at et bærekraftig lokalmiljø vil trekke til seg ungdommen, legger Talmo til.

Digitale sikkerhetstjenester og eduROV

Aida Refvik Angell fullførte høsten 2022 en bachelorgrad innen Digital Forretningsutvikling fra instituttet for datateknologi og informatikk ved NTNU i Trondheim. Bachelorgraden har en fagkombinasjon bestående av blant annet ledelse, entreprenørskap og økonomi, og Aida valgte IT som fordypning. Bachelorgraden ble oppsummert i en oppgave som omhandlet digital sikkerhet i organisasjoner.

– Jeg valgte studiet fordi jeg synes det var utrolig interessant å kunne lære mer om digitalisering, og hvordan bedrifter kan bruke digitalisering for å forbedre sine prosesser. Jeg synes digital sikkerhet er veldig spennende, så det å få bruke siste semester på å sette seg skikkelig inn i de forskjellige aspektene ved digital sikkerhet var utrolig gøy. Jeg håper at jeg etter hvert kan bruke denne kunnskapen for å forbedre den digitale sikkerhetssituasjonen til bedrifter tilknyttet FI.

I tillegg til studiet har Aida vært svært aktiv i studentmiljøet, og har blant annet vært med å starte studentorganisasjonen «Njord – The Autonomous Ship Challenge».

Angell har vært tilknyttet FI siden 2020, da hun jobbet sammen med Frode Halvorsen hos Ocean Autonomy Cluster (OAC). Siden da har Aida bidratt med undersøkelser, innholdsproduksjon og vært prosjektleder for sommerstudentene som jobbet med «DigiFjord» sommeren 2021.

I høst ble hun fast ansatt i FI som rådgiver.

– Nå jobber jeg som prosjektmedarbeider hos OAC og utvikling av eduROV (en DIY undervannsrobot). I tillegg jobber jeg med å utvikle et tjenestetilbud på enkelte digitale sikkerhetstjenester til bedrifter, forteller Angell.

Forbedring og utvikling

– Hva betyr innovasjon for deg?

– Innovasjon for meg handler om å sette sammen allerede kjent teknologi og kunnskap på nye måter til nye produkter eller tjenester, sier Angell.

– Nytekning. At du tar med deg det som er bra og videreutvikler det til noe som er enda bedre. Innovasjon er ikke bare å tenke nytt, men å innovere på det som er bra. Det er alltids mulighet for forbedring og utvikling, sier Talmo.

Del innlegg: