09/05/2023

Midt-Norge blir Hydrogen Valley

Midt-Norge får status som Hydrogen Valley av EU. Betegnelsen er en sertifisering av hydrogenflaggskip over hele verden. Hittil har det ikke vært noen slike i Norge. 

Det er fornybarklyngen RENERGY og SINTEF som i samarbeid med 16 andre aktører har sikret Midt-Norge en plass blant de fremste hydrogensatsingene i verden.  

– Dette er en anerkjennelse av at vi er helt i front internasjonalt. Vi ønsker å ta en viktig rolle i modningen og oppskaleringen av hydrogenøkonomien, sier Thomas Bjørdal, leder for fornybarklyngen RENERGY. 

Thomas Bjørdal. Foto: Malin Lystad/ Fremtidens Industri

Til sammen handler det om investeringer på opp mot 1,7 milliarder kroner i Midt-Norge, fra Tjeldbergodden i sør til Rørvik i nord.  

– Utfordringen er å koble produksjon til marked: Sørge for at hydrogen blir tilgjengelig for bunkring, til en konkurransedyktig pris, påpeker Bjørdal. 

– Målet er at både sjø- og landtransport kan forsynes med hydrogen, og at nettverket av forsyningspunkter bygges ut. Dette krever samhandling fra mange aktører, på tvers av sektorer og bransjer. Og det krever at politiske mål følges opp med effektiv handlekraft fra alle som skal støtte næringsutvikling og grønt skifte. Blikket må opp og frem, sier Bjørdal. 

SINTEFs direktør for bærekraft, Nils A. Røkke, presenterte H2 Valley Mid-Norway på EUs offisielle lansering 8. mai. SINTEF og RENERGY markerte etterpå begivenheten på Trondheim Maritime Senter.

Les mer om Hydrogen Valley her

Del innlegg: