23/05/2016

Med RAMSES til internasjonalt marked

Hallgeir Solberg AS har utviklet en vasker for leppefiskskjul i merder; «RAMSES», og produktet vekker internasjonal oppmerksomhet. Solberg har allerede inngått sin første kontrakt med Marine Harvest på Færøyene, og skotske og irske oppdrettsselskap har også vist interesse.  Skottland og Irland er store oppdrettsmarkeder og kan, ifølge Solberg, være like aktuelle markeder for RAMSES som det norske markedet.

Utviklingen av RAMSES startet sommeren 2013 med en idé om å vaske skjul for leppefisk (rensefisk). Slike skjul ble fram til da kastet når de ikke lenger var rene nok til å brukes. Ettersom rensefisk foretrekker å beite på begroing på skjulene fremfor å beite på lakselus, reduserer begroing på skjulene effektiviteten hos rensefisken, noe som fører til økt antall lus per laks. Noen effektiv metode for å rengjøre skjulene på stedet fantes ikke, og skjulene ble stort sett kastet.

Solberg mente at kasting av skjulene var sløsing med ressurser, lite miljøvennlig og lite effektivt for brukerne som stadig måtte bytte ut skjulene. Han utviklet derfor en «vasker» som vasker skjulene på det stedet hvor de er installert.

Siden 2013 har RAMSES vært igjennom en rekke tester i samarbeid med ulike kunder. Testene viser gode resultater, og har også ført til en effektivisering av den patenterte vaskeren.

Solberg satser nå målrettet mot utvalgte norske og internasjonale kundegrupper, se f.eks Solbergs annonse i skotske Fish Farmers Magazine (over).

Hallgeir Solberg AS er målbedrift i Fosen Innovasjon Næringshage.

Del innlegg: