20/05/2020

Ledige stillinger i FI: Controller, Tekstforfatter og Prosjektleder

Vil du bidra til innovasjon og utvikling i midtnorsk næringsliv? Vi har 3 ledige stillinger innenfor økonomi, kommunikasjon og prosjektledelse:

Økonomi/Regnskap

 • Stillingstittel: Controller
 • Frist: Snarest
 • Ansettelsesform: Fast
 • Hovedarbeidsted er i Vanvikan, med noen dager i Trondheim

Arbeidsoppgaver

 • Økonomioppfølging av selskaps- og prosjektregnskaper, i samarbeid med regnskapsfører og prosjektledere
 • Budsjettering og regnskapsrapportering
 • Bistå med prognoser og oppfølging av nøkkeltall
 • Bistå i utarbeidelse av rapporter til daglig leder, styre og prosjektledere
 • Bistå med oppfølging og styring av likviditet
 • Dialog med eksterne samarbeidspartnere som bank, forsikring, revisor og virkemiddelapparat
 • Være med å videreutvikle selskapets tjenester og interne rutiner

Se hele stillingsutlysningen på FINN.no

Tekstforfatter/Innholdsprodusent

 • Stillingstittel: Tekst- og innholdsprodusent
 • Frist: Snarest
 • Ansettelsesform: Fast
 • Arbeidsted er i Trondheim/Vanvikan

Arbeidsoppgaver

 • Produsere tekst og redaksjonelt innhold til bl.a. nettsider, sosiale medier, pressemeldinger og kronikker, for FI og våre kunder
 • Bidra i planleggingen og gjennomføringen av egne og kunders innholds- og publiseringsplaner
 • Ansvar for innhold og oppdateringer på nettsider og sosiale medier, samt nyhetsbrev
 • Arbeide med andre typer kommunikasjonsprosjekter ut fra behov, din kompetanse og erfaring
 • Kontakt med aktuelle teknologiske fagmiljø og utvikle nettverk innenfor media

Se hele stillingsutlysningen på FINN.no

Prosjektleder – innovasjonsprosjekter

 • Stillingstittel: Prosjektleder
 • Frist: Snarest
 • Ansettelsesform: Fast
 • Arbeidsted er i Trondheim/Vanvikan

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og ledelse av bedriftssamarbeid
 • Forretningsutvikling, bedriftsrådgivning
 • Teamarbeid og samarbeidsprosesser internt og eksternt
 • Anbud og søknadsskriving, rapportering, synliggjøring
 • Proaktiv brobygger mellom bedrifter, akademia/FoU og marked
 • Være synlig og aktiv på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer
 • Bidra til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av FI som organisasjon

Se hele stillingsutlysningen på FINN.no

FI er et av Midt-Norges største innovasjonsselskap og blant Norges fremste drivere av næringsklynger/ bedriftsnettverk. Vår rolle er å bistå næringslivet, hovedsakelig teknologi- og industribedrifter, til å bli mer konkurransedyktige på nasjonalt og internasjonalt marked. Mye av vårt arbeid er knyttet til større og mindre prosjekter som er både privat- og offentlig finansiert.

Del innlegg: