01/09/2021

Lars er bonde og hydrogenprodusent med eget mikronett

Foto: TrønderEnergi

600 kvadratmeter med solceller og en vindmølle gjør Lars Hoems to gårder selvforsynte med strøm. Nå lager han også sitt eget hydrogen.

Gårdbruker Lars Hoem i Trondheim er pilot i EU-prosjektet REMOTE, sammen med våre samarbeidspartnere SINTEF og TrønderEnergi i fornybarklyngen RENERGY. I tillegg er en rekke internasjonale aktører med i prosjektet.

Med pilotanlegget skal SINTEF og TrønderEnergi vise verden hvordan fersk – og lagret – vind- og solenergi om litt kan gjøre bebodde øyer i havgapet selvforsynt med fornybar elektrisitet. Gårdene på Byneset i Trondheim er ett av tre europeiske testområder. De to andre befinner seg i Hellas og på Kanariøyene i Spania.

Tidligere i år koblet Lars seg av strømnettet, og hans to gårdsbruk er nå selvforsynt med strøm fra en vindmølle, solcellepaneler og en hydrogen-brenselcelle. Strømforsyningen som testes, har to trekk som er ukjente for folk flest:

  • To bondegårder på Byneset får all strømmen sin via et mikronett – et hyperlokalt strømnett som kobler de to gårdsbrukene direkte til en vindturbin og solceller. Dette nettet vil være frakoblet storsamfunnets strømnett.
  • I tillegg lagres energi ved at vind- og solkraft som «blir til overs» forvandles til hydrogengass. Denne energirike forbindelsen utgjør et grønt «batteri» som kan lagre energi mye lenger enn det tradisjonelle batterier klarer.

Hydrogenet lagres til det er behov for det – som på vinterstid når solcellepanelene ikke får nok sol. Da vil brenselscella starte opp, og gjøre hydrogenet om til strøm igjen.

Les mer på nettsidene til RENERGY.

Del innlegg: