22/05/2024

Lanserer veikart for e-fuels i Trøndelag

Tilgang på elektrisk kraft og nettkapasitet er største hindring for produksjon av utslippsfritt flydrivstoff i Trøndelag.

Det er en av konklusjonene i rapporten Veikart for e-fuels i Trøndelag. Rapporten er en del av prosjektet «Grønn luftfart Trøndelag», som skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart.

Ett av tiltakene som skal bidra til å kutte utslippene fra flytrafikken, er pålegg om økt innblanding av bærekraftig flydrivstoff i konvensjonelt drivstoff. Ifølge REfuelEU skal innblandingen øke til 70% i 2050. I Norge er kravet til innblanding i dag 0,5%.

Bruk av e-fuels vil ikke utløse behov for ny og kostbar infrastruktur på flyplassene i Rørvik, Namsos og Røros, ettersom fylling av mer eller mindre hele det samlede volum drivstoff som brukes skjer på Værnes.

For å produsere nok e-fuels til å møte innblandingskravet nasjonalt, kreves det 10,4 TWh elektrisk kraft. Også i Midt-Norge trenger mer kraft og nettkapasitet for å produsere e-fuels. Regionen har imidlertid nok tilgang på karbon gjennom punktutslipp av CO2 til å produsere omkring 15% av det nasjonale behovet for bærekraftig flydrivstoff.

Tunge forskningsmiljøer som SINTEF og NTNU gir Midt-Norge et kunnskapsmessig fortrinn for utvikling av grønn luftfart. SINTEF er allerede, sammen med Avinor, tungt inne i uttesting av bærekraftige løsninger på flere flyplasser i Europa.

Veikart for e-fuels i Trøndelag er skrevet av Ken Flydalen i Fremtidens Industri/ Renergy, i samarbeid med Judit Sandquist i Sintef. Du finner rapporten her.

Del innlegg: