01/07/2020

Lagring av energi skal gjøre strømutgiftene lavere

HVACS, målbedrift i FI Industrihage, skal sammen med forskningspartner Sintef, jobbe med en løsning som gjør at forbrukere kan utnytte egen solcelleenergi bedre, og dermed spare både strømutgifter og nettleie. Prosjektet går ut på å lagre energien når det er stor produksjon, slik at man slipper å selge strømmen.

– Vi har sett på muligheten til å lagre som varme eller lagre på batteri, slik at du får utnyttet egen solkraft i stedet for å selge den. For hvis du selger den taper du på det, sier Kyrre Sundseth, forskningsleder i Sintef, til Fosna-Folket.

En måte å lagre strøm på er gjennom termisk lagring. Da sparer man opp energien gjennom varme, for eksempel i en varmtvannsbereder.

– Hvis termostatene på berederen er stilt inn på 50 grader til vanlig, kan for eksempel styringsenheten heve dette helt opp i 70 grader, sier John Bernard Roten, daglig leder i HVACS, til Fosna-Folket.

Når man da kobler til strømnettet igjen, og det ikke produseres solenergi, vil ikke varmtvannsberederen ha behov for oppvarming, da den allerede er 20 grader varmere enn den pleier å være. Slik unngår man også å bruke nettstrøm til varmtvannstanken. Ifølge Sintef er oppvarming og varmtvann det norske husholdninger bruker mest strøm på i dag.

Det finnes mange steder man kan hente energi fra, og i fremtiden vil nok mange tenke annerledes på energiutnyttelse, både med og uten fokus på solceller. Salgssjef i HVACS, Arne Ivar Sundseth, synes dette er spennende tema å jobbe med, og er opptatt av at forbrukerne ikke skal betale mer enn de må.

– Dette prosjektet handler mye om bevisstgjøring blant forbrukere. Det handler om å tenke annerledes og om bedre energiutnyttelse. Det vi ønsker nå er å komme frem til en løsning som kan styre dette på en fornuftig måte, sier Sundseth.

– Ved å ta energi fra solceller kan du samle opp energi og lagre den til senere bruk. Man kan ha et jevnere forbruk, og på den måten bruke mindre strøm. Jeg kaller det å fylle nettleie og avgift gratis på tanken.

Del innlegg: