29/05/2019

Kristiansund kan få verdens første autonome byferge

Maritime Robotics står for teknologien som skal gjøre Sundbåten i Kristiansund selvkjørende.

Sundbåten har vært «byens hjerte» i over 142 år og fraktet over 130 millioner passasjerer over havna. Nå ønsker Kristiansund kommune å gjøre rutetilbudet både elektrisk og selvkjørende, og tar sikte på å sette verdens første autonome og kommersielle byferge i drift allerede i 2022.

Samarbeider om løsninger
Utvikling av det nye fartøyet skal skje gjennom et forskningsprosjekt i Forskningsrådets Pilot-T-ordning. Der skal en rekke samarbeidspartnere finne nye løsninger som skal resultere i et design av en ny og autonom sundbåt.

Et forsknings- og utviklingsprosjekt er derfor igangsatt for å legge grunnlag for overgang til autonom drift av Sundbåten-sambandet. I april hadde prosjektet et oppstartmøte i Kristiansund, hvor alle prosjektpartnerne var til stede.

Trondheimsbaserte Maritime Robotics skal levere autonomiteknologien i det nye fartøyet. De har allerede utviklet en svært stabil teknologiplattform for styring og monitorering av autonome havgående fartøy som ikke har passasjerer om bord. Nå har selskapet tatt et strategisk valg om å bevege seg inn på passasjer-markedet. For Maritime Robotics er derfor Sundbåt-prosjektet et viktig steg i denne retningen.

Maritime Robotics-teamet venter på Sundbåten.

Øvrige partnere skal stå for blant annet skipsdesign, fremdriftsløsning, dokkingsystem og ladesystem:

  • Møre Maritime AS
  • H. Henriksen AS
  • Elmarin AS
  • NTNU
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • APOINT AS

Maritime Robotics leverer utstyr, fartøy og systemleveranser innen autonome farkoster for innsamling av maritime data, og er en pionerbedrift for utvikling av ubemannede overflatefartøy (Unmanned Surface Vechicles – USV) og har hatt USV-er i drift fra sin base i Trondheim siden 2006. 

Tilretteleggere for prosjektet er Møre og Romsdal Fylkeskommune, Kristiansund Kommune, Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF, NEAS, og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Pilot-T-prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2020, og vil gi svaret på om Sundbåten i Kristiansund kan bli verdens første autonome byferge i 2022.

Maritime Robotics er medlem i klyngene MIDSEC og NCE Aquatech Cluster, og er målbedrift i FI Industrihage.

Del innlegg: