30/10/2014

Kick-off International Nordic Entrepreneuship-prosjekt

Tore Bruem (NTFK), Angelika Grande (NTFK), Kine Kilen (LIV) og Arnhild Grande (NTFK)

Sammen med Leksvik videregående skole og Nord-Trøndelag Fylkeskommune deltar LIV i prosjektet International Nordic Entrepreneurship project. I uke 43 møttes deltakerne i Turku, Finland for å planlegge gjennomføringen.

Om International Nordic Entrepreneurship

Det er fire deltakende land i prosjektet: Finland, Danmark, Island og Norge. Landene er representert med utdanningssektoren, videregående skole og næringsliv. Norge er koordinator og representert med Leksvik vgs, NTFK (ved avdeling for videregående opplæring) og LIV (Leksvik Industriell Vekst). Prosjektet har som mål at elever skal lære gjennom praktisk entreprenørskap og lærere skal delta i workshops om praktisk entreprenørskap som læringsstrategi. Dette gjøres gjennom 4 camper, én i hvert land, hvor hvert land stiller med 4 elever og 3 lærere.
Arbeidet blir oppsummert og dokumentert i et digitalt hefte, «Håndbok for entreprenørskap 1-2-3», som skal synliggjøre forskjellene i de fire landene. Heftet gjøres tilgjengelig for åpen bruk på nett og er ment som inspirasjon for alle.

Dette er et Erasmus+-prosjekt med varighet fra 2014 til 2016.

IMG_0571
Allan Rasmussen (Technical College of Jutland, Danmark), Ágústa Gunnarsdóttir (Breiðholt College, Island), Ari Tornberg (Raseko, Finland), Erik Bergfjord (Leksvik videregående skole, Norge) og Hannu Koivisto (Raseko, Finland).

IMG_0582
Omvisning på Raisio yrkesskole.

Del innlegg: