21/01/2015

Internasjonal messedeltakelse for Bedriftsnettverk Flyvedlikehold

Bedriftsnettverket for Flyvedlikehold møttes hos Simpro AS på Løkken den 21. januar. Bedriftsnettverket jobber for økte leveranser til Forsvarets fremtidige F-35 vedlikehold, og møtet hos Simpro var et ledd i å øke den interne kunnskapen om hverandres bedrifter og konkretisere felles nettverksaktiviteter.

F-35 vedlikehold ligger et stykke fram i tid, da de første flyene lander på Ørlandet først i 2017. Bedriftene jobber derfor med forberedelse og posisjonering for fremtidige leveranser. Første konkrete fellesaktivitet blir felles markedsaktiviteter knyttet til 3 konkrete internasjonale messer i 2015. Simpro AS skal delta på stand på messene, og ønsker å profilere bedriftsnettverket samlet på disse messene. Bedriftsnettverket består pt av følgende deltakere; Simpro AS, Fosen Tools AS, AIM Norway SF, CNC AS og Inrigo AS.

Etablerer FoU-avdeling i Trondheim
Simpro AS tilbyr elektromekanikk for tøffe miljøer, med særlig fokus på markedssegmentene offshore, forsvar, medtek og industri. Siden etableringen i 1990 har bedriften vokst til å bli en vesentlig aktør som leverandør for krevende kunder innen profesjonell elektronikk. Simpro tilbyr hele spekteret fra prototyper til serieproduksjon med sammenstilling, og er produksjonspartner gjennom hele verdikjeden fra design og utvikling, via industrialisering til produksjon og test.

Simpro er lokalisert på Løkken Verk i Meldal kommune, i Trondheim (NOCA), og vil også i løpet av 1. halvår av 2015 etablere en Forsknings- og utviklingsavdeling i Trondheim.

AIM Norway er også deltaker i bedriftsnettverket og en viktig bedrift når det gjelder inngang til forsvarsleveranser for de andre bedriftene. Nylig ble det kjent at AIM har fått en høythengende kontrakt om motorvedlikeholdet av F-35, se artikkel i Fosna Folket HER. AIM er svært positive til et fremtidig samarbeid med regionale bedrifter og ser også for seg etablering på Ørlandet på sikt.

Bygg og anlegg, konsum, flyvedlikehold, informasjon og analyse
Austrått Innovasjon/LIV er involvert i flere bedriftsnettverk knyttet til utviklingen ved Ørland Hovedflystasjon. Mer informasjon om Bedriftsnettverk Flyvedlikehold og de øvrige nettverkene fås ved å kontakte:
Geir Olav Kjøsnes, Austrått Innovasjon/LIV AS, Mobil: 990 92 222
Jon Sverre Veel, Austrått Innovasjon/LIV AS, Mobil: 905 23 116

Del innlegg: