03/04/2024

Innovasjonsselskapet Inventas blir medlem i Ocean Autonomy Cluster

Av Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri

Article in English

Inventas en av Norges største tjenesteleverandører innen produktutvikling og innovasjon. Innovasjonsselskapet blir nå medlem i næringsklyngen Ocean Autonomy Cluster.

– Et av våre største markedssegmenter og satsningsområder er maritim sektor. Vi har et ønske om å øke vår kompetanse og vi tror dette skjer best i samarbeid med bedriftene i næringa, sier Mads Martinussen som er er salgsleder for region Midt i Inventas.
– OAC er en møteplass som gir oss gode muligheter for å utvide vårt nettverk, samt en arena for å diskutere nåtidens og fremtidens problemstillinger, sier han.

Mads Martinussen, salgsleder for Inventas, Region Midt.

Inventas er et uavhengig konsulentselskap med tung kompetanse innen alle fasetter av moderne produktutvikling. Selskapet ble stiftet i 1997 og har i dag over 160 ingeniører og designere. Den operative virksomheten skjer i seks regionale avdelinger: Trondheim, Molde, Oslo, Asker, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Selskapet er eid av de ansatte.

– Vi ser at OAC er en klynge i regionen som evner å få til gode og spennende prosjekter innenfor den maritime sektoren med fokus rundt autonomi. Som sterke bidragsytere på etablering av blant annet Testination og Midas har de vist evne til å samle akademia og industri på en god måte i regionen. Det var derfor lett for Inventas å melde seg inn for å få lov til å være med på denne utviklingen, sier Martinussen.

Inventas er landsdekkende og har i snart 30 år utviklet produkter og løst problemer for sine kunder.
– Vi mener derfor at vi kan være en viktig bidragsyter til flere av prosjektene i klyngen og innehar mye av kompetansen og verktøyene som kreves, sier han.

Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster. Foto Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri
Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster. Foto Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri

Arbeider allerede tett med flere medlemsbedrifter

– Inventas har omfattende erfaring innenfor det maritime området. De styrker klyngens evne til innovasjon og design, og samarbeider allerede tett med flere av våre medlemsbedrifter, sier klyngeleder for Ocean Autonomy Cluster, Frode Halvorsen.

– Ved å kombinere sterke fagpersoner og kreative innovatører i vårt eget rammeverk for utvikling, skaper vi unike løsninger. Det gjør våre kunder bedre og mer lønnsomme. Inventas står i skjæringspunktet mellom vitenskap og kunst, mellom ingeniørers presisjon og designeres visjon. Vi kaller det «ingeniørkunst». Dette tar vi med oss inn i OAC med et ønske om å bidra for klyngens og dens medlemmers beste, sier Martinussen.

Inventas har bistått i utviklingen av Greenbag i samarbeid med Merdslippen
Inventas Eelume
Inventas har bidratt med designarbeid for slangeroboten Eelume

Interessert i å vite mer? Kontakt

Mads Martinussen
Salgsleder, Inventas Region Midt
www.inventas.no
Telefon 90 16 34 73
[email protected]
LinkedIn

Frode Halvorsen
Klyngeleder, Ocean Autonomy Cluster
oceanautonomy.no
+47 918 45 969
[email protected]

Del innlegg: