23/05/2016

Industrie 4.0 på norsk – Veien videre for en digital norsk industri

Tysklands Industrie 4.0 strategi er en hightech-strategi for å styrke konkurransekraften til tysk industri. EU-kommisjonen og mange land har latt seg fascinere av strategien, som ikke bare er et program for bedriftene – det står også langt oppe på den politiske agendaen i Tyskland. Det tyske næringsdepartementet har for eksempel plassert 100 mill. euro i to virkemiddelprogrammer som skal fremme forskning og utvikling av viktige innovasjoner innen Industrie 4.0.

Internett er den sentrale driveren i den fjerde industrielle revolusjon. Internett er fellesnevneren enten det handler om fysiske sensorer, evne til å analysere enorme datamengder raskt og følge produktene fra opprettelse til etterbruk, eller selvlærende datasystemer og roboter. Skillet mellom den tradisjonelle industrien og den nye digitale industrien blir mindre tydelig. Det tas et nytt sprang i arbeidsproduktivitet, samtidig som det kan lages mer skreddersydde og avanserte produkter enn før.

Hvordan skal industrien omstille seg og ta i bruk de nye digitale mulighetene i en framtid der olje- og gassektoren ikke vil være samme vekstmotor som før? Norsk næringsliv har gode tradisjoner for å ligge langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Med sterkere samarbeid mellom industri, forskning, IT-næringen og industripolitikken kan Norge øke industriens konkurransekraft og gi landet flere økonomiske bein å stå på.

Med denne konferansen tilbys en plattform for inspirasjon, nettverk og kunnskap. Konferansen blir både praksisnær og mulighetsorientert i debatter og foredrag. Representanter fra norsk og tysk politikk, forskning og næringsliv bidrar til å belyse muligheter og utfordringer digitalisering av industrien kan by på for norske bedrifter.

PROGRAM OG PÅMELDINGSMULIGHET FINNER DU HER

Del innlegg: