24/05/2019

Hurtigruten skal seile på død fisk fra Trøndelag

DREVET AV NATUREN: MS Nordnorge er ett av minst seks skip Hurtigruten skal oppgradere til å drives på en kombinasjon av batterier, naturgass (LNG) og biogass (LBG) - produsert av avfall som død fisk. Foto: ULF HANSSON / Hurtigruten

DREVET AV NATUREN: MS Nordnorge er ett av minst seks skip Hurtigruten skal oppgradere til å drives på en kombinasjon av batterier, naturgass (LNG) og biogass (LBG) – produsert av avfall som død fisk. Foto: ULF HANSSON / Hurtigruten

Fra 2020 skal Biokraft AS i Skogn levere miljøvennlig biogass til Hurtigrutens skip langs norskekysten.


Avtalen er den største for leveranse av biogass i shippingbransjen på verdensbasis noensinne, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Hurtigruten blir dermed det første rederiet i verden til å ta i bruk biogass som drivstoff for skip i stor skala. Innen 2021 skal minst seks av Hurtigrutens skips bygges om for å drives på en kombinasjon av store batteripakker, flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG) – produsert av organisk avfall fra skogbruk og oppdrettsnæring.

Minst seks av Hurtigrutens skips skal bygges om for å drives på en kombinasjon av store batteripakker, flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG) – som i dag går på diesel, vil få montert to helt nyutviklede Rolls-Royce Bergen gassmotorer som støttes av batteripakker.

Hver gang et av Hurtigrutens batteri- og gassdrevne skip anløper Trondheim på nordgående rute, vil det fylles med kortreist og miljøvennlig biogass. Biogassen produseres ved Biokrafts anlegg i Skogn.

Havna, fremtidens energi-hub

Fornybar-regionen Trøndelag har etablert seg som verdensledende innen bærekraftige løsninger for fremtiden. Fornybarklynge-partneren Siemens leverer blant annet batterier og styringssystemer til Color Hybrid, verdens største batterihybrid-ferge. Batteriene produseres ved Siemens’ batterifabrikk i Trondheim.

Fra før har Siemens levert systemer og integrasjon på el-fergene MF Tyco Brahe og MF Aurora af Helsingborg. Trøndelag fylkeskommune står også i spissen for utvikling av utslippsfrie hurtigbåter.

– Havna blir fremtidens energi-hub, sier Ole Svendgård, leder for Fornybarklyngen.

– Maritim virksomhet står i dag for en betydelig del av verdens klimautslipp. Løsningen på dette er å ta i bruk nye typer drivstoff, i form av biogass, hydrogen og strøm. Vi er glade for at Trøndelagsregionen står i spissen for å utvikle fremtidens drivstofforsyning.

Selfa Arctic er verdens første elektriske sjark. Den er utviklet av Selfa Artic i Trondheim, og er at annet eksempel på banebrytende teknologi utviklet i fornybar-regionen Trøndelag. Foto: Selfa

Norge og Nord-Europa er store på skogbruk og fiske, og har dermed jevn tilgang på organisk avfall fra industriene. Det gir Norge en unik mulighet til å bli en verdensleder innenfor biogass.

– Norge har en lang historie som en av verdens fremste maritime nasjoner og har levd av havet i generasjoner. Men havene våre er under press fra klimaendringer og forurensing, sier konsernsjef Håvard Wollan i Biokraft.

Fornybar biogass er en ren energikilde, og regnes som det mest miljøvennlige drivstoffet som er tilgjengelig på markedet. Biogass blir allerede brukt som drivstoff i andre deler av transportbransjen, spesielt i busser.

Del innlegg: