08/02/2024

Human in Future Maritime Operations – MIDAS workshop

Workshop med MIDAS-teamet på NTNU Shore Control Lab. Foto: Carl André Nørstebø, EGGS Design

Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri

Prosjektet «Human in Future Maritime Operations – MIDAS» er et samarbeid mellom åtte institutter fra NTNU, SINTEF Digital, Ocean Autonomy Cluster, GCE Blue Maritime Cluster, og Digital Norway, som til sammen representerer nærmere 250 selskaper.

Denne uken ble MIDAS-teamet samlet til en workshop ved NTNU Shore Control Lab i Nyhavna, der de la frem planer for aktiviteter i 2024.

Målet med prosjektet er å fremme autonom marineteknologi som en betydelig fremtidig eksportindustri for Norge ved å styrke de teknologiske selskapenes ekspertise og kapasitet innen design og forretningsutvikling.

Carl André Nørstebø i EGGS Design tar gruppefoto

Frem mot 2028 vil forskere, studenter og maritime selskaper samarbeide for å utvikle fremtidens marine miljøer og arbeidsplasser. Dette inkluderer forbedring av utdanningstilbud, utvikling av forretningsmodeller, bygge tillit mellom mennesker og maskiner, og skape attraktive maritime jobber.

Ole Andreas Alsos, NTNU

– Dette prosjektet vil bygge kompetanse i industrien som vil gjøre dem i stand til å bygge bedre og mer brukervennlige produkter og tjenester som er lettere å ta til markedet, sier Ole Andreas Alsos, prosjektleder for MIDAS. Alsos er også førsteamanuensis og visedekan for innovasjon og formidling ved Institutt for design, NTNU – Fakultet for arkitektur og design.

Vil du vite mer?

Kontakt
Ole Andreas Alsos, prosjektleder MIDAS
Førsteamanuensis / Prodekan for innovasjon og formidling
Institutt for design Fakultet for arkitektur og design, NTNU
[email protected]
Telefon 91544825

Del innlegg: