01/07/2022

Hils på Linda, vår nyeste seniorrådgiver innen EU og havrom!

Linda Cathrine Hald begynte hos oss som senior EU-rådgiver innen havrom i mai. Linda har lang og bred erfaring innen prosessledelse, prosjektrettet forskningsarbeid og EU-prosjekter, og vi er svært glade for å ha henne med på laget!

Før hun begynte i Fremtidens Industri (FI), jobbet Linda som forskningsrådgiver innen ingeniørvitenskap, informasjonsteknologi og elektronikk ved NTNU. Der arbeidet hun med mobilisering mot nasjonale og internasjonale virkemiddelapparat. Før NTNU jobbet hun som forsker ved avdeling for Produktivitet og Prosjektledelse hos SINTEF Teknologiledelse.

– Jeg har jobbet med en rekke bedrifter i både offentlig og privat sektor – nasjonalt og internasjonalt – innen alt fra endringsprosesser, interessenthåndtering og innovasjonsprosesser. Mye av arbeidserfaringen min har vært rettet mot mange av EUs sentrale satsingsområder, og jeg har også jobbet tett opp mot innovasjonsklynger og ulike FoU-senter, forteller Linda.

Utdanningen hennes er tverrfaglig, med en bachelor i pedagogikk og master i teknologistudier. I masteroppgaven sin skrev hun om innovasjonsprosesser og markedsføring hos Nidar. Hun har også begynt på en doktorgrad i prosjektledelse innen ingeniørvitenskap og EU-prosjekter.

Med bred og solid kompetanse fra både arbeidsliv og utdanning har Linda derfor svært god kjennskap til regionale, nasjonale og internasjonale virkemiddelapparat, samt offentlig forvaltning. Lindas kompetanse dekker så og si hele hele livsløpet til EU-prosjekter, et viktig satsingsområde for FI. Det var også en av grunnene til at Linda ville jobbe hos oss.

– FI er en veldig spennende arbeidsplass med høyt aktivitetsnivå, hvor jeg har store muligheter til å jobbe med, og videreutvikle meg innen, fagområder jeg virkelig brenner for, sier Linda. 

Spesielt interesserer hun seg for anvendelser av nye teknologier innen ulike sektorer. Da passer det perfekt at hun skal jobbe med blant annet FoU- og EU-prosjekter i næringsklyngene Ocean Autonomy Cluster, NCE Aquatech Cluster, RENERGY, og MIDSEC.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de mange bedriftene, klyngene og prosjektene FI jobber med, og bidra til å skape nye utviklingsprosjekter innen norsk havromsteknologi, sier Linda.

Vi er svært glade for å ha fått Linda med på laget, og ønsker henne hjertelig velkommen til FI!

Del innlegg: