04/12/2020

Har gitt ut bok om Rissaraset: – En viktig del av lokalhistorien

Forfatteren har brukt både intervjuer og arkivmateriale som grunnlag for boka. Foto: Spesiellise Foto & Design

I år er det 42 år siden det skjebnesvangre Rissaraset. Nå er historien og skildringene samlet mellom to permer.

Audhild Brødreskift er historiker frilansforfatter i sitt eget selskap, Gafseth AS. Hun er nå aktuell med boka «Rissaraset – Grenda som forsvant».

– Ideen til boka fikk jeg i 2002, da det begynte å nærme seg 25 år siden raset, forteller Brødreskift.

Hun begynte da å jobbe litt med boka, men det var for to og et halvt år siden hun for fullt satte i gang.

Selv om Rissaraset er en tragisk hendelse, mener hun det er viktig å fortelle historien.

– Rissaraset er en viktig del av lokalhistorien. Mange husker det veldig godt, men generasjonene etter har ikke et like sterkt forhold til raset. Derfor er det viktig å samle historien mellom to permer, og sørge for at det blir husket, sier Brødreskift.

Førstehåndskilder

Forfatteren har benyttet seg av mange ulike kilder for å skrive boka.

– Rissaraset fikk enormt mye oppmerksomhet og mediedekning. Til boka har jeg derfor lest mye om raset i gamle aviser, ukeblader og råmateriale fra NRK. I tillegg har jeg brukt arkivet til daværende Rissa kommune. Der ligger det mye informasjon, korrespondanse og dokumenter fra krisekomiteen, sier Bjørdrskift.

Men den viktigste informasjonen har hun fått, er fram dem som ble rammet av raset.

– Jeg har intervjuet mange. Det er viktig med førstehåndskilder.

Under dette arbeidet opplevde hun at folk syntes det var viktig at historien om Rissaraset blir fortalt.

– De ser verdien av at historien blir fortalt. En god del av dem som bidrar i boka har aldri fortalt historien sin før. Flere har også fortalt at de fikk beskjed om at Rissaraset ikke skulle snakkes om.

Sterke minner

Er det lett å glemme sin engen lokalhistorie, selv om den er dramatisk?

– Ja, for noen tror jeg det er slik. De som opplevde dette, har sterke minner fra denne dagen som de aldri glemmer. Samtidig har jeg sett at mange har glemt hvor stort raset faktisk var, og får en påminnelse når de ser bildene igjen. For generasjonene etter, og dem som kommer utenfra, er det vanskelig å forstå hvor stort det faktisk var, før de får se bildene og lese historiene.

Er det noe som har overrasket deg under arbeidet med denne boka?

– I løpet av 42 år blir det skapt noen sannheter. Det viser seg at flere av disse sannhetene er mer nyansert, og at noen ikke stemmer. Så, ja, det har blitt noen overraskelser.

Hvordan har boka blitt tatt imot?

– Det er en enorm etterspørsel. Det er tydelig at det mange har et behov for å vite mer om historien.

Samarbeid

Audhild Brødreskift (t.v) ble satt i kontakt med Turid Halsli i IDS-Grafiske gjennom FI Næringshage.

Brødreskifts selskap, Gafseth AS, er målbedrift hos FI Næringshage.

– Det har vært veldig positivt å bli en del av FI Næringshage, sier Brødreskift.

Det var gjennom FI Næringhage at hun ble satt i kontakt med IDS-Grafiske og Turid Halsli Hagen, som også er en av Næringshagens målbedrift. Etter et samarbeid i fjor, valgte de også å samarbeide om boka om Rissaraset.

– Det har vært et veldig godt samarbeid, og IDS Grafiske har tatt alt det grafiske arbeidet med boka, ser hun.

Hva blir ditt neste prosjekt?

– Det vet jeg foreløpig ikke, men jeg har fått noen forespørsler om ulike prosjekter. Derfor skal jeg bruke tiden framover til å se på hva som er aktuelt for meg.

Med bakgrunn som historiker, er det en stor sjanse for at det blir et prosjekt med historisk sus?

– Ja, historie faller meg nært. Jeg er spesielt interessert i livshistorier. I fjor bisto jeg en person som ville ha nedskrevet livshistorien sin. Resultatet ble ei lita bok som vedkommende kunne gi i julegave til familie og venner.

Del innlegg: