11/10/2021

Har din bedrift en problemstilling som kan løses av studenter?

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU inviterer bedrifter til å sende inn problemstilling/tema til bacheloroppgaver for studenter innen studieprogrammet «Elektroingeniør».

Studentene skal jobbe med oppgaven våren 2022 i grupper på 3-4 personer tilhørende studieretningene Automatisering og robotikk, Elektronikk og sensorsystemer og Elkraft og bærekraftig energi. NTNU stiller med en intern veileder fra instituttene, mens bedriftene stiller som ekstern veileder med faglig kunnskap i valgt tema.

Oppgaven trenger ikke vært veldig konkret, men jo mer interessant den ser ut jo større sjanse er det for at studentene velger oppgaven. Den bør ha potensiale til å få tilfredsstillende faglige rammer og dybde i en eller flere av de retningene nevnt ovenfor. NTNU kan også hjelpe til med utformingen av oppgaven. Studentene som velger en oppgave skal bruke de første ukene i januar til å spesifisere (i samarbeid med bedriften og veileder fra NTNU) hva de skal gjøre i oppgaven.

Kontaktperson for de nevnte retningene er:

Automatisering og robotikk: Kåre Bjørvik
Elektronikk og sensorsystemer: Rolf Kristian Snilsberg
Elkraft og bærekraftig energi: Steve Völler

Benytt skjemaet nedenfor, og send inn oppgaven til [email protected] innen 1. november.

Del innlegg: