08/03/2019

Tom Guttormsen ny klyngeleder i MIDSEC


Tom Guttormsen har tatt over som klyngeleder i MIDSEC etter Geir Olav Kjøsnes.

MIDSEC – Mid Norway Defence and Security Cluster – ble nylig tildelt status som Arenaklynge i Norwegian Innovation Clusters Programme. 
-Arenastatus betyr at klyngens aktiviteter kan økes betraktelig, og ambisjonene våre er høye, sier Guttormsen.
-Målet er å etablere MIDSEC som en anerkjent klynge av relevant kompetanse innen vårt område. Medlemsbedriftene skal oppleve merverdi av klyngen gjennom samarbeid og innovasjonsaktiviteter, og vi skal utnytte nærheten til ledende nasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer.

Guttormsen er en kjent størrelse i forsvarssammenheng etter 38 år i nasjonens tjeneste. Han har blant annet vært sjef på Ørland flystasjon og innehatt en rekke andre varierte lederstillinger nasjonalt og internasjonalt. Nå er arbeidsområdene endret til forretningsutvikling og innovasjon innenfor forsvarsindustri og samfunnssikkerhet.

– Det blir nok ikke så veldig annerledes enn det jeg har gjort før, mener Guttormsen. -Det handler mye om å øke handlingsrommet for at folk og bedrifter kan utvikle seg, og legge til rette for gode prosesser. Teknologiinnovasjon er jeg godt kjent med fra Forsvaret, som gjennom stadig endrede behov lenge har vært en viktig pådriver for utvikling av innovativ teknologi. Når det gjelder utvikling av lønnsomme prosjekter i samarbeid med klyngebedriftene, så er det jo ikke sånn at man jobber i et vakuum. Bedriftene er fulle av dyktige folk, og teamet i FI har lang erfaring med å drive klynger. Sammen skal vi utvikle et miljø av betydning både for Forsvaret og for andre offentlige og private aktører innen samfunnssikkerhet.

MIDSEC er forankret i Midt-Norge, har ca 35 medlemsbedrifter og markedet er nasjonalt og internasjonalt. Tom Guttormsen er ansatt i FI, som er fasilitator for MIDSEC. Se hans kontaktinformasjon HER.

Del innlegg: