08/12/2021

Gratis kompetanseheving til reiselivsnæringen

Bærekraft er viktigere enn noen gang, og er et begrep som har kommet for å bli. Nå har du som jobber i reiselivsbransjen mulighet til gratis kompetanseheving med kurset «Bærekraft som konkurransefortrinn». Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør!

Det er Handelshøyskolen BI som tilbyr kurset, i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, med midler bevilget av myndighetene. Kurset er nettbasert og tilbys til ansatte, permitterte og arbeidsledige tilknyttet reiselivsnæringen. Kurset har også blitt gjennomført tidligere med stor suksess.

Benytt derfor anledningen til å forsterke dine muligheter på arbeidsmarkedet med relevant, oppdatert kompetanse som fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskaping som ligger i grenseflaten mellom bærekraft, digitalisering og nye markeder.

I kurset får du innblikk i blant annet bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis. I tillegg er det tydelige at fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til positiv endring i verden.

Her kan du lese mer om kurset og søke om plass.

Kurset har oppstart i januar 2022 og har inntil 40 studieplasser som tas opp fortløpende. Kurset gir 7,5 studiepoeng.

Del innlegg: