29/04/2020

Gode tall for nytt havbruksstudie på NTNU

Foto: NTNU

Foto: NTNU

I år lanserte prosjektet Brohode Havbruk 2050 et nytt havbruksingeniørstudie ved NTNU i Trondheim. Søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut 15. april, og søkertallene ble publisert fredag 24. april. Tallene viser at studiet har fått hele 801 søkere på 18 studieplasser.

Dette er tydelige tegn på at de unge ser fremover, og at havbrukssektoren forblir en attraktiv arbeidsplass også i fremtiden. Studiet er et av flere tiltak i regi av Brohode Havbruk 2050 mot et mål om å styrke rekrutteringen til den marine sektoren, øke interessen for havbruk i høyere utdanning og bygge opp kompetanse i sjømatnæringen.

NCE Aquatech Cluster er en av prosjektdeltakerne i Brohode Havbruk 2050, og du kan lese mer om studiet på deres hjemmesider.

Del innlegg: