24/06/2015

Deltok på verdens største messe innen luftfart

FosenTools AS, Simpro AS og Maritime Robotics AS deltok på Paris Air Show, 15/21 juni, på flyplassen Le Bourget like nord for den franske hovedstaden. Med 2.250 utstillere og ca 350.000 besøkende er dette den største messen innen luftfart og romteknologi i verden.

Bedriftene deltok sammen på utstillingen under den felles overbygningen BaseØrland. BaseØrland er en klyngesatsing rettet mot den store forsvarsutbyggingen på Ørlandet. Bedriftenes deltakelse i Paris var støttet av Innovasjon Norge.

-Vi var en del av en større norsk stand organisert av Forsvars- og sikkerhetsindustriens Forening, sier prosjektleder Geir Olav Kjøsnes i Austrått Innovasjon/Leksvik Industriell Vekst. -Det er et overordnet mål for oss å legge til rette for næringsvekst i tilknytning til Forsvarets utbygging på Ørland Hovedflystasjon.  Mulighetene for leveranser i et internasjonalt marked er så absolutt til stede, men det tar lang tid å arbeide seg inn i markedet. I så måte var dette en start.

Ørland kommune var også tilstede i Paris, ved ordfører Hallgeir Grøntvedt, næringssjef Arne Martin Solli og leder for samfunnsutvikling, Heidi Fossland (se bildet). Flere merket seg tilstedeværelsen og berømmet kommunen for å ta på alvor den viktige vertskapsrollen de har for Norges nye kampflybase. Ordføreren sier i en kommentar at det er viktig å være tilstede på slike møteplasser for å få tett dialog med relevant industri, og for å være ambassadør for næringsetablering i tilknytning til Ørland hovedflystasjon.

Base Ørland satsingen ledes fra Leksvik Industriell Vekst AS.

 

Del innlegg: