01/10/2021

Gjør som PTM Industrier og søk om BIO-midler!

PTM Industrier har nylig fått tildelt 300.000 kr til gjennomføring av kompetansehevende tiltak i selskapet. I høst skal selskapet gjennomføre opplæring i programmering og styring av en fres og dreiemaskin. Målet med kompetansetiltaket er å bli mer konkurransedyktig, og lettere omstille seg mot nye markeder og muligheter. FI Næringshage bisto med søknadsskrivingen.

BIO Trøndelag – Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for utvikling gjennom kompetansetiltak. Selskapet kan få dekket 60% av kompetansetiltaket av Trøndelag Fylkeskommune.

Eksempler på tiltak kan være:

Opplæring/kurs i
– Markedsføring, digitale plattformer og hjemmeside
– Nettbutikk
– Salg og kundeservice
– Bærekraft, sirkulærøkonomi
– Analyseverktøy
– Internasjonalisering
– Maskiner og utstyr
– Ulike programvarer
– Regnskap
– Teknologisk utvikling

For små og mellomstore bedrifter (opptil 50 ansatte) kan man søke om 300.000 kr i støtte fra Fylkeskommunen. Maksimalt søknadsbeløp er på 500.000 kr. For store bedrifter over 50 ansatte kan få inntil 1.000.000 kr

Det kan gis støtte til følgende kostnader:
a. Personalkostnader for deltakere på opplæringstiltaket dersom bedriften har færre enn 50 ansatte
b. Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift (1/3 av kostnadene må være fra ekstern kompetansetilbyder)

Lurer du på om BIO-midler kan være noe for din bedrift?

Ta kontakt med FI Næringshage, så hjelper vi deg.

Del innlegg: