15/02/2022

FI styrker utviklingen av energihub og klimavennlig kysthavn

Fra v.: Rådgiver i Nærøysund kommune Dag Roar Opdal, Thomas Bjørdal fra Fremtidens Industri, Halvor Mortensen fra Val FoU, strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune Camilla Vågan og prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen fra Pkom.

Fremtidens Industri (FI) er hentet inn for å bidra med spisskompetanse på fornybar energi i utviklingsprosjektet «Kråkøya – klimavennlig kysthavn og næringspark».

Nærøysund kommune signerte nylig avtale med Pkom om prosjektledelse av det toårige utviklingsprosjektet «Kråkøya – klimavennlig kysthavn og næringspark». Prosjektet skal bidra til at Kråkøya blir en lavutslipps bioindustripark og en energihub for utslippsfrie drivstoff for skipsfarten. FI har lang erfaring med utvikling og styrking av store industri- og utviklingsprosjekter, spesielt innen fornybare energisystemer og havromsteknologi. FI er derfor en sentral samarbeidspartner i prosjektet.

– Kråkøya og Nærøysund har alltid vært et historisk knutepunkt for skipsfart og handel. Kommunen og næringsaktørene i regionen har gått i front for å bidra til bærekraftig verdiskaping og en utslippsfri kyst. Ved å etablere en maritim energihub og sirkulærøkonomisk industri på Kråkøya kysthavn, går de igjen i front for å akselerere det grønne skiftet

Det sier Thomas Bjørdal, seniorrådgiver i FI og prosjektleder i RENERGY. Bjørdal deltar i prosjektet på vegne av FI.

Ledende spisskompetanse

Nærøysund er landets største oppdrettskommune, og har over 30 000 skipspasseringer i året. I tillegg er utslippsfri energi til maritimt bruk tema for flere pågående initiativer og prosjekter i regionen. Gjennom RENERGY og FI har Bjørdal vært sentral i en rekke regionale og nasjonale satsinger innen fornybar energi langs norskekysten. Blant disse finner vi prosjekter som UBÅT (Pilot-E) og Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked (Enova) i Nærøysund, og det prestisjetunge ZeroKyst-prosjektet (Grønn Plattform).

FI er Norges ledende utvikler av innovasjonsklynger og bedriftsnettverk, blant annet gjennom fornybarklyngen RENERGY – Renewable Energy Cluster, Ocean Autonomy Cluster, NCE Aquatech Cluster og forsvars- og sikkerhetsklyngen MIDSEC. Bare gjennom RENERGY har FI bidratt til å utløse over 300 millioner kroner i forsknings- og innovasjonsmidler de siste årene.

Et sirkulærøkonomisk fyrtårn

– Visjonen for Kråkøya er å produsere mer av mindre. Vi skal gjøre mer av det vi har vært gode på i vår region i over 10 000 år, men med et lavere miljøfotavtrykk. Ambisjonen er at Kråkøya skal bli et sirkulærøkonomisk fyrtårn både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Torkil Marsdal Hanssen, prosjektleder for Kråkøya.

I tillegg til FI er også Val FoU hentet inn som samarbeidspartner i prosjektet.

– Vi har allerede hatt en god dialog med Siva (Statlig selskap for industrivekst) i innledende faser og de er positive til å bidra med sin kompetanse innen utvikling av industriområder, forklarer Bjørdal.

– Vi valgte Pkom med samarbeidspartnerne Val FoU og Fremtidens Industri fordi de har en god samlet kompetanse på de områdene som er viktig for at Kråkøya skal bli den klimaparken vi ønsker. Samtidig kjenner de Kråkøya godt fra før, sier strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune, Camilla Vågan.

Del innlegg: