03/10/2017

Fosen Innovasjon styrker bemanningen

Siden juni har Fosen Innovasjon styrket bemanningen med ikke mindre enn 4 nye ansatte.

Kari Thyholt er utdannet akvakulturbiolog, har dr-grad i næringsmiddelfag og eksamener innen ledelse. Hun har FoU-erfaring fra både fiskeri og havbruk, næringsmiddelindustri og oljeservice, med prosjekt- og personalledelse, studenter og bruk av offentlige virkemidler. I sine 15 år hos Mills jobbet hun særlig med teknologiutvikling, instrumentelle og statistiske analyser, matkvalitet, ernæring og konseptutvikling basert på kundens behov.  I Fosen Innovasjon vil hun bistå bedrifter med å mobilisere samarbeidsprosjekter og offentlig støtte, involvere studenter og FoU-miljøer, samt bidra med faglig rådgivning. Hun deltar i driften av innovasjonsklyngen NCE Aquatech Cluster.

Jørgen Fallmyr har mastergrad i økonomi og administrasjon med strategi, organisasjon og ledelse som spesialisering. Han har erfaring innen regnskap og prosjektøkonomi fra Newsec Basale og NTNU. Utover dette har han erfaring innen forskningsadministrasjon og har opparbeidet seg inngående kjennskap til EU sitt rammeprogram for forskning – Horisont 2020. I Fosen Innovasjon er han engasjert i markedsføring og merkevarebygging, samt digitalisering av økonomiprosesser. Jørgen bidrar også inn i MIDSEC-Cluster, samt andre prosjekter innen forretnings- og næringsutvikling i Midt-Norge.

Ivar Blikø er utdannet Sivilingeniør fra NTH i 1980 innen marint maskineri og hydrodynamikk. Ivar har erfaring fra produktutvikling innen maritim- marin- og oljeindustri. I tillegg til industrierfaring har han erfaring fra forskning innen produktivitetsforbedring, bedriftsutvikling og regional næringsutvikling. I de siste 5 årene har han jobbet med klynger og klyngeutvikling. I Fosen Innovasjon AS vil viktige arbeidsoppgaver bli prosjektledelse og å assistere bedrifter og samarbeidspartnere med å etablere forsknings- og utviklingsprosjekter og å se på muligheter for medfinansiering.

Inga Blæsterdalen kommer fra en stilling som prosjektleder for Kunnskapsbyen Lillestrøm, avdeling OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) på Kjeller forskningspark. Her jobbet hun i flere prosjekter med overordnet mål om å stimulere til forretningsutvikling og vekst for bedrifter innen energi- og miljøsektoren. Av akademisk bakgrunn har Inga en tverrfaglig mastergrad i teknologi og innovasjon.

Kari, Jørgen, Ivar og Inga blir en stor styrke for teamet vårt, og vi ønsker dem Velkommen til Fosen Innovasjon AS!

Del innlegg: