03/05/2019

Fosen Innovasjon blir til FI

Fosen Innovasjon har vokst jevnt over mange år, og vi har nå både lokale, regionale og nasjonale oppdrag. Profilendringen til FI reflekterer dette. FI gjør oss mindre knyttet til sted, uten at vi mister vår identitet og røtter.

FI – Vårt nye brand

Vi har vært gjennom en grundig prosess i vår søken etter et brand som bedre representerer oss slik vi arbeider i dag. Vi har smakt på mange spennende navn som har fremhevet ulike sider ved virksomheten, men det var alltid noe som manglet. Dessuten var det viktig for oss å beholde tilknytningen til historien vår og våre røtter på Fosen.

Valget falt til slutt på FI. Et brand som tar med seg historien og tradisjonene som vårt gamle navn bygget opp. Samtidig er det nye brandet et symbol på en moderne bedrift med nasjonal innflytelse.

Vårt nye brand skal vise at industrien står oss nært. Vi er stolt over tilliten som industrien i nettverket vår viser oss, og det vi har fått til sammen med industrien. FI er til for Fremtidens Industri.

Vi gleder oss til å skape ny historie under vårt nye brand – FI.

Vi vil takke Oxygen og Utheve for et godt samarbeid i prosessen med å utvikle vår nye profil.

Del innlegg: