06/04/2021

Fortsatt mulig å søke om BIO-midler

I år blir bedrifter som er spesielt rammet at koronapandemien, prioritert.

«Bedriftsintern Opplæring» i Trøndelag (BIO Trøndelag), er en støtteordning fra Trøndelag fylkeskommune som er rettet mot kompetansetiltak for omstilling og utvikling i små og store bedrifter spesielt rammet av koronasituasjonen. 

– Da koronapandemien slo til med full kraft i fjor, var næringslivet på Fosen raskt ute med å tenke alternativt og finne nye løsninger. Mange benyttet seg av muligheten til å søke om støtte gjennom BIO Trøndelag for å få gjennomført kompetansetiltak for omstilling og utvikling.

Det sier leder av FI Næringshage, Kine Kilen. Da pandemien var et faktum, var Næringshagen raskt ute med å bistå medlemmene med søknadsskriving. Dette ga gode resultater.

– FI Næringshage har vært en ypperlig aktør i denne prosessen, og er et vitne om at BIO-ordningen fungerer godt. Vi har hatt tett dialog med FI Industrihage og næringslivet underveis for å kartlegge og tilpasse etter bedriftenes behov, sa Siv Merethe Belbo, seniorrådgiver næring i Trøndelag fylkeskommune, i høst.

Hjelper med søknaden

Selv om vi nå har passert ett år med pandemi, er den ikke over.

– Derfor er det godt å vite at det er en god del BIO-midler igjen. I år prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Vi vil også i år tilby bistand bedrifter som ønsker å søke på disse midlene, sier Kilen.

Flere av FI Næringshages medlemsbedrifter fikk innvilget sine søknader om BIO-midler. En av dem var Ørland Kysthotell.

– BIO-midlene har bidratt til at vi har kunnet tilby alle ansatte og permitterte muligheten til å delta på sju ulike kurs innen «Økologisk opplevelsesmat fra historiske omgivelser». I tillegg har hotellet startet utviklingen av egen økologisk parsell samt konsept basert på økologiske dyrkede grønnsaker og urter, sa Marianne Bjerkem Grodås.

– BIO-midlene kom godt med

CNC Produkter fikk også støtte gjennom BIO Trøndelag.

Koronapandemien førte til at bedriften ble rammet av 15 prosent prisnedgang på produkter og tjenester i markedet. I tillegg måtte de utsette planlagte prosjekter og oppdrag. For å omstille og forberede seg til en krevende høst for norsk industri, ønsker maskineringsbedriften å bygge opp de ansattes kompetanse på tvers av maskineri og i organisasjonen.

– BIO-midlene har derfor kommet godt med, og de gjennomfører opplæring i programmering og kjøring av mer effektive og avanserte maskiner, som kan utføre flere operasjoner samtidig. Resultatet er at CNC Produkter blir mer konkurransedyktig i et krevende marked. Digital omstilling av produksjonen har fått mer fart, og kompetansen blant de ansatte er uthevet og mer fleksibel, sa Arvid Steen.

– Dette er to gode eksempler på betydningen av BIO Trøndelag. Vi oppfordrer derfor bedrifter som kan ha nytte av kompetansetiltak, til å søke. Vi i FI Næringshage bidrar gjerne i denne prosessen, sier Kilen.

Les mer om BIO Trøndelag her.

Del innlegg: