22/01/2021

Forskere ansetter spillutviklere for å sikre trygge autonome ferger

NTNU og Zeabuz leter etter en spillutvikler for å jobbe med den banebrytende Gemini 3D-simuleringsplattformen for utvikling og forsikring av autonome skip og fartøy.

– «Gaming» er mer enn bare kultur; tilnærmingen til 3D-visualisering og spill blir også brukt til forskning. Å bruke spillmotorer som rammeverk muliggjør en langt mer visuell og begrepsmessig tilnærming innen utvikling, testing, simulering og verifisering av teknologi, sier Kjetil Vasstein, snart doktorgradsstudent ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk.

Gemini er verdens første 3D-simuleringsrammeverk designet for å validere sikkerheten til autonome skip. Gemini utvikles ved NTNU i samarbeid med partnere. Blant dem er Zeabus, et selskap som arbeider med teknologier og løsninger for neste generasjons autonome urbane passasjerferger.

Spillutviklerstillingen som nå har opprettet, er betalt og deltid. Spillutvikleren vil jobbe med både programmering / skripting og nivådesign, samt animasjon, 3D-modellering og fotorealistisk gjengivelse. Målet er å lansere en plattform som implementerer sensordata, virtuelle tvillinger, simuleringsscenarier og 3D-modeller med de visuelle og interaktive mulighetene til en spillmotor. Resultatet er en 3D-simuleringsplattform som kombinerer virtuell simulering i sanntid med fotorealistiske testmiljøer.

– Med andre ord; vi tilbyr et bredt spekter av utfordringer. Den heldige kandidaten vil ha en nøkkelrolle for å videreutvikle prosjektet. Det er en posisjon som gir en flott mulighet til å videreutvikle ferdigheter innen spilldesign, samt å få førstehånds erfaring i verdensledende industriell anvendelse av 3D-simuleringsteknologi, sier Vasstein.

Tryggere reiser

– Målet med Gemini er tryggere reiser. Det er alt i navnet, egentlig; Gemini er det latinske navnet på stjernetegnet «tvillingene», som ifølge mytologien hjalp sjøfolk som mistet til sjøs og førte dem i sikkerhet, forklarer Vasstein.

Ny teknologi, spesielt autonom teknologi som skal brukes i persontransportløsninger, må verifiseres før den implementeres. Imidlertid er forsikring om autonomi umulig uten riktig testing.

– Det er ikke mulig å samle inn den mengden data og erfaring vi trenger gjennom testing og operasjoner fra den virkelige verden. Ikke minst når det gjelder den menneskelige sikkerhetsrisikoen forbundet med utplassering av umoden teknologi. For å sikre og etablere tillit til autonom teknologi, må vi simulere i stor skala. Og det er behov for spillutviklere for å bygge gode virtuelle representasjoner, og tilby pålitelige simuleringer som er så nær den virkelige verden som mulig når det gjelder visuelt utseende og interaksjon mellom objekter og andre kjøretøyer, sier Øyvind Smogeli, COO i Zeabus.

Menneske-maskin-interaksjon

Som en del av SFI Autoship, vil et kontrollsenter på land (Shore Control Center – SCC) for overvåking og fjernovertakelse av autonome urbane ferger, vil bli etablert. SFI Autoship, et nyetablert forskningsbasert innovasjonssenter. Sensordata fra Gemini-plattformen, i kombinasjon med forskning ved SCC, vil bli brukt til å studere menneske-maskin-interaksjon (human-in-the-loop) mellom fartøy og operatør ved SCC. Dette er en del av en doktorgradsavhandling av Erik Veitch ved Institutt for design ved NTNU.

– Simulert spill fra Gemini-plattformen på SCC vil tillate kontrollert testing av scenarier som ikke er mulig eller for farlige å sette opp i virkeligheten. Vi mennesker risikerer å bli overgått av den raske utviklingen av teknologi. Å studere samhandling mellom menneske og maskin, for eksempel operatørenes rolle og forholdet mellom operatører og autonom teknologi, er viktig for at vi skal kunne holde opp tempoet, sier Veitch.

Det forskes ikke mye på temaet interaksjon mellom menneske og maskin, og heller ikke 3D-simuleringsrammer når det gjelder havteknologi. Innen bilindustrien tilbyr plattformer som Carla og Vidia Drive noen av de samme funksjonene som Gemini-prosjektet for tiden utvikler for skip.

– Rask prototyping og involvering av mennesker så tidlig som mulig, reduserer kostnadene ved utvikling. Designkonsepter, autonom teknologi og samhandling mellom menneske og maskin kan testes i tidlige faser uten å måtte bygge noen fysiske modeller, sier Vasstein.

Del innlegg: