08/11/2018

Fornybarklyngen fikk ARENA-status!

OSLO, 08/11/2018: Norwegian Innovation Clusters lanserer nye klyngenettverk 2018 på Det Gamle Museet i Oslo. Foto: TOM HANSEN / Innovasjon Norge

Fornybarklyngen blir dermed en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Dette betyr en annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen over flere år, og en anerkjennelse av klyngens videre utviklingspotensial. Status som Arenaklynge gir både økonomiske ressurser til videre utvikling av klyngen og tilgang til et fagnettverk med andre klynger.

Norwegian Innovation Clusters forvaltes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet har årlige utlysninger og det er en tøff nasjonal konkurranse om å bli tatt opp. I år var det til sammen 32 søknader.

Tildelingen skjedde i på et arrangement i Oslo i formiddag, der Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen stod for offentliggjøringen sammen med de administrerende direktørene i selskapene bak klyngeprogrammet, Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth, Ingrid Riddervold Lorange i Siva og John-Arne Røttingen i Norges Forskningsråd.

Fosen Innovasjon er en del av managementet i Fornybarklyngen.

Bildet viser fra venstre: Bjørn Damhaug, Fosen Innovasjon, Styreleder i Fornybarklyngen, Olav Rygvold, Adm. dir. i Siva, Ingrid Riddervold Lorange, Innovasjon Norge Trøndelag ved Stein Ivar Strøm, Klyngeleder Ole Svendgård og Adm. Dir. i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Foto: TOM HANSEN / Innovasjon Norge

Del innlegg: