08/04/2022

Flow Controlling har vært primus motor for nye initiativer på Træna

Sammen med NTNU’s Sveinung Sægrov, Træna kommune, HEVA, Technische Universität Berlin og FI, fikk bedriften mobilisert til et forskningsprosjekt innen vannbehandling i kystkommuner, med støtte fra FHI.

Prosjektets tittel er «Stabil og energieffektiv vannforsyning i kystkommuner», og Træna kommune er prosjekteier.

Prosjektet har som hovedmål å bidra til optimalisering av vannforsyningen til Træna kommune ved hjelp av flere innovasjoner. Dette innebærer følgende delmål:

  • 1: Gjennomgang og forbedring av eksisterende anlegg basert på avsalting av sjøvann på Husøy med sikte på riktig forbehandling, riktig kapasitet og gjenvinning av energi.
  • 2: Tiltak for å øke levetiden på viktige komponenter i anlegget som membranfiltre.
  • 3: Ny organisering av drift og vedlikehold.

Studentoppgaver er sentralt i prosjektet, og den 21. april ankommer førsteamanuensis Marius Rokstad og to studenter Træna kommune for å gjøre befaring innen kommunens vannanlegg.

Senere vil det bli holdt åpen workshop hvor alle med interesse for temaet vil være hjertelig velkomne.

Del innlegg: