10/09/2021

Flow Controlling er ny målbedrift!

Vi ønsker Flow Controlling velkommen som ny målbedrift i FI Næringshage!

Flow Controlling AS representerer stabil og kostnadseffektiv vannproduksjon: Forflytning, styring, kontroll og kvalitet av væske er selve grunnlaget i Flow Controlling sitt forretningskonsept, spesifikt innenfor havbruksnæringen, kommunal VA, landbasert industri og offshore.

Flow Controlling er nå lokalisert på Træna, og primærkunden er havbruksnæringen på Helgeland. Lokal tilhørighet, lokal kjennskap og lokale personlige relasjoner er ikke bare et ønske, men et krav fra kundene .

I prosessene bruker Flow Controlling produktene til Grundfos, som er anerkjente kvalitetsprodukter innenfor vann og avløp.

Med Grundfos salg- og service avtale, og i samarbeid med NTNU/Teknisk Institutt Berlin, er et autorisert service- og kompetansesenter etablert. Et kompetansesenter som ser viktigheten med å integrere FoU. Drift, service og vedlikehold av vannproduksjon er kompleks og man krysser mange tverrfaglige kompetanseområder, blant annet elektro, automasjon, pumpeteknikk etc.

– Det er en stor prosess fra innløp til avløp, og det er viktig at alle deler ivaretas med service og kontinuerlig vedlikehold, sier Lomahaug.

Flow Controlling er nå i gang med et samarbeid med NTNU, hvor en ønsker å iverksette prosjekter og studentoppgaver for å finne gode løsninger innen temaet «Stabil og kostnadseffektiv vannforsyning». Dette tar utgangspunkt i Træna kommune sin hovedplan for vann og avløp i 2021.

– Flow Controlling AS jobber for det blå skifte, og vil gjennom vår kompetanse, produkter og tjenester bidra med en positiv innvirkning på hav, miljø og mennesket, sier Lomahaug.

Vi gleder oss til å følge med på Flow Controlling fremover!

Del innlegg: