01/12/2022

FI Næringshage sikret ti nye år

– Nå kan vi i enda større grad bidra til vekst og utvikling hos bedrifter på Fosen.

Det sier Kine Kilen, leder av FI Næringshage.

Hovedutvalg for næring i Trøndelag Fylkeskommunen har vedtatt, etter forslag fra Siva, å øke tilskuddet til FI Næringshage fra 2,5 millioner til 2,8 millioner kroner.

– Vi er glade for at både Siva og politikerne ser at FI Næringshage har en verdifull og relevant rolle for bedrifter og næringsliv i vår region, sier Kilen.
– Det beste er likevel at vi nå får muligheten til å jobbe enda mer med de fantastiske bedriftene som er her, legger Kilen til

Rykker opp for andre år på rad

Kine Kilen, leder av FI Næringshage.

Siva er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, bestående av blant annet næringshager. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene.

– For to år siden rykket vi opp til det som da var øverste tilskuddsnivået på 2,5 millioner kroner, forteller Kilen.

Dagens næringshageprogram utløper ved nyttår, noe som betyr at alle landets næringshager har vært nødt til å søke på nytt om å få være en del av næringshageprogrammet. I det nye programmet er også de økonomiske rammene endret, og øverste nivå er nå på 3,5 millioner kroner. Likevel får ingen av næringshagene i Trøndelag det øverste tilskuddsnivået i denne omgang.

– Vi er svært godt fornøyde med at vi får være med videre i næringshageprogrammet, og at vi i tillegg går opp til nest øverste tilskuddsnivå på 2,8 millioner kroner. At vi rykker opp igjen etter bare to år, tar vi som et tegn på at både Siva og politikerne har tillit til oss og den jobben vi gjør, sier Kilen.

Kunnskap og kreativitet

– Nå gleder vi oss til å ta fatt på et nytt år og til at vi kan bistå enda flere bedrifter. Fram til da skal vi legge en plan på hvordan vi skal få utnyttet tilskuddet på best mulig måte for våre bedrifter, sier Kilen.

Ifølge Kilen vil ikke Næringshagen slite med å finne bedrifter å engasjere seg i.

– Det mangler verken på kunnskap eller kreativitet hos bedriftene på Fosen. Dette er bedrifter som vil opp og fram, og som vil finne de beste løsningene. Det er ikke vanskelig å bli engasjert når man jobber med disse bedriftene, sier Kilen.

Del innlegg: