21/05/2021

Gode resultater for FI Næringshage

Våre målebedrifter er godt fornøyde med FI Næringshage. Det viser resultatene fra kundetilfredshetsundersøkelsen.

Dette er også andre år på rad at FI Næringshage scorer over landsgjennomsnittet på denne undersøkelsen.

– Vi er glade for at våre målbedrifter er fornøyde med den jobben vi gjør.

Det sier leder for FI Næringshage, Kine Kilen.

– Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger. Samtidig er ikke gode resultater en hvilepute for oss. Vi skal fortsette jobben med å yte vårt beste for våre målbedrifter, sier Kilen.

Kobler bedrifter sammen

I undersøkelsen har målbedriften svart på forskjellige spørsmål og påstander knyttet til sin opplevelse av samarbeid med næringshagen.

Undersøkelsen viser at målbedriftene mener at FI Næringshage i stor grad er relevant for utviklingen av deres bedrift. Sammenlignet med resultatet for landrest øvrige næringshager, scorer FI Næringshage over landsgjennomsnittet.

Målbedriftene svarer også at «ansatt/leder i næringshagen i stor grad har bidratt positivt til etablering og/eller utvikling av deres bedrift». Også her ligger FI Næringshage over landsgjennomsnittet.

– En viktig oppgave for FI Næringshage er å koble relevante bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling. Derfor er det svært gledelig å se at målbedriftene opplever at vi klarer å gjøre akkurat det, sier Kilen.

Gode på samarbeid

På påstanden om næringshagen klarer å inspirere til samarbeid, nettverk og klyngetankegang, scorer FI Næringshage godt over landsgjennomsnittet.

– Undersøkelsen viser at vi gjør mye riktig, men i denne bransjen kommer man aldri i mål. Vi må hele tiden strekke oss for å være best mulig for våre målbedrifter, sier Kilen.

Uavhengige undersøkelser har vist at det både er økt verdiskaping og styrket innovasjonstakt for bedrifter som er med i Sivas inkubator- og næringshageprogrammer, og at bedriftene viser bedre utvikling enn sammenlignbare bedrifter som ikke mer med i Sivas programmer.

Akkumulert verdiskaping for bedriftene i næringshage- og inkubatorprogrammene i perioden 2013-2020, er på 124,3 milliarder kroner.

Del innlegg: