28/06/2019

FI har styrket staben

Fra venstre: Marius Tvinnereim, Mikael Sætereid og Thomas Bjørdal.


På kort tid har vi styrket staben med tre nye ansatte som skal bidra i vårt arbeid for nyskapning, bærekraftig utvikling, vekst og omstilling i eksisterende og nye virksomheter.

Vi har bedt våre nye kolleger fortelle kort om hva innovasjon og næringsutvikling betyr for dem:

Mikael Sætereid

Rådgiver kommunikasjon og innholdsproduksjon

Det første jeg forbinder med innovasjon er ny og spennende teknologi, nok fordi jeg vokste opp med å lese Illustrert Vitenskap som barn. Men der sto det samtidig lite om innovatører. Menneskene bak teknologien er nok det som engasjerer meg mest i dag.

Jeg ønsker derfor å fortelle historiene, dokumentere prosessene og hjelpe disse innovative menneskene til å ta det nye steget. Gjennom visuell kommunikasjon og de andre tjenestene vi i FI tilbyr, bidrar vi til å synliggjøre, styrke og realisere de gode ideene og løsningene som utvikles.

Mikael kan kontaktes på +47 95 16 13 34 / [email protected]

Thomas Bjørdal

Seniorrådgiver fornybar energi

Innovasjon er åpenbart helt sentralt i en virksomhet som er i utvikling. Og er man ikke i utvikling så er man under avvikling. I den daglige driften kan det likevel være krevende å både gripe de mulighetene som dukker opp der og da og holde bedriften i godt driv, samtidig som man tar sjanser og ser etter muligheter i et lengre perspektiv.

Det er der FI kommer inn. Som klyngeleder og rådgiver i mange bransjer er FI et bindeledd mellom bedrifter, forvaltning og støtteapparatet. Vi fører aktører sammen, drar i gang innovasjon og bygger nye, bærekraftige verdikjeder.

Thomas kan kontaktes på +47 95 89 32 89 / [email protected]

Marius Tvinnereim

Rådgiver kommunikasjon og innholdsproduksjon

Innovasjon er for meg synonymt med gode løsninger og smarte anvendelser. Innovasjon blir til gjennom samarbeid, utveksling av erfaring og en villighet til å ta sjanser og prøve nye ting. Med fokus på historiefortelling ønsker jeg å synliggjøre alle de menneskene og bedriftene som tar sjanser i nyskapningens navn, enten det er gjennom tekst, grafisk profilering, foto og video, markedsføring eller en sterkere tilstedeværelse på digitale plattformer. I FI bidrar vi til å realisere nyskapning, samtidig som vi forteller historien og energien som ligger bak.

Marius kan kontaktes på +47 93 09 99 53 / [email protected]

Del innlegg: