03/09/2020

FI fortsetter å vokse

Våren 2020 fikk FI to nye tilskudd til staben. Anniken Fjeldvær og Frode Halvorsen startet hos oss like før hele landet ble stengt ned. De rakk akkurat å håndhilse på kollegiet før arbeidshverdagen gikk over til hjemmekontor og elektronisk kommunikasjon.

Anniken er ansatt som rådgiver/advisor, jobber i hovedsak med arrangementer og kommunikasjon. Hun bidrar også en del inn i FI Industrihage. Anniken har en bachelor i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og et årsstudium i Media og kommunikasjon fra Australia. De siste 5 årene har hun jobbet som konsulent og arrangementsansvarlig i BN Bank. På privaten er Anniken bosatt på Stadsbygd sammen med en samboer og deres sønn på 2 år – og de venter straks gutt nr. 2! Hun trives godt i aktivitet, liker å spille fotball, og setter pris på fine fjellturer ved hytta i Trollheimen.

På spørsmål om hva innovasjon betyr for Anniken , svarer hun følgende:

– Innovasjon handler om nyskaping og utvikling. Enhver bedrift må være innstilt på omstilling og utvikling for å være konkurransedyktig i fremtiden, og det har vi virkelig sett eksempler på dette året. Mitt bidrag inn i denne jobben er blant annet å levere nyttige og innholdsrike arrangementer, og å skape møteplasser for bedrifter der de kan utvikle seg sammen med andre. FI har en viktig rolle i næringslivet, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til sammen i fremtiden.

Frode er ansatt som seniorrådgiver og klyngeleder for FI sin nyeste næringsklynge, Ocean Autonomy Cluster. Han har stor interesse for forskning, teknologi og utvikling, og har allerede utrettet mye i løpet av det første halvåret i FI. Frode har en mastergrad i Strategi og forretningsutvikling, og har bred arbeidserfaring innenfor flere bransjer. Han har blant annet vært senterkoordinator og seniorrådgiver ved Engage – Senter for entreprenørskapsutdanning NTNU, og daglig leder i Pstereo og Trondheim Kultur og Næring. Privat er Frode gift og har to barn. Han kommer opprinnelig fra Roan, men har bosatt seg i Trondheim. De siste årene har han blitt hekta på banekjøring, og bruker derfor mye tid i garasjen og på å arrangere banetreff for biler.  

På spørsmål om hva innovasjon betyr for Frode, svarer han følgende:

– For meg handler innovasjon om de små eller store endringene som gir positive samfunnsmessige- eller økonomiske resultater, og som fører verden fremover. Mitt viktigste bidrag er å kunne se mulige sammenhenger og sette folk og prosjekter sammen. Ved å synliggjøre all kompetanse og kunnskap som er i regionen, og sette denne i kontakt med behov, enten i regionen, nasjonen eller verden for øvrig kan FI være med på å styrke industri- og næringsutviklingen i regionen.

– Jeg har store forventninger til at vi kan utrette mye i dette selskapet. Kombinasjonen av nettverket FI sitter på av kompetanse- og industribedrifter, og dagens situasjon, gjør at både autonomi og ikke minst alternative produksjonslinjer- og former er mer aktuelt enn aldri før.

Del innlegg: