20/06/2019

Etablererkurs kan gjøre gode ideer til virkelighet


Nylig avholdt vi etablererkurs i Vanvikan for engasjerte mennesker som brenner inne med gode forretningsideer. Deltakerne ble i løpet av 4 samlinger bedre kjent med viktige byggesteiner for å starte egen bedrift.

Hvor godt kjenner du kundene dine? Hvordan skal du tjene penger? Og hvordan skal bedriften vokse når du først er i gang? Det er mange steg som må tenkes gjennom før man begir seg ut på gründereventyret.

Fra idé til forretning

– Eksempelvis er det enklere å beholde eksisterende kunder, enn å skaffe seg nye. Derfor må man ha et bevisst forhold til hvordan behandle og følge opp kunder, forklarer Kine Kilen, leder for FI Industrihage. 

Sammen med kollega og seniorrådgiver Kari Thyholt i FI (Fosen Innovasjon) leder hun kursdeltakerne gjennom bedriftsetableringens mange faser.

Fra venstre: Kine Kilen, leder for FI Industrihage, og kollega Kari Thyholt i FI (Fosen Innovasjon). Foto: Marius Tvinnereim/FI

– Feilslått innovasjon er ikke nødvendigvis et resultat av manglende kreativitet. Ofte er det manglende disiplin som gjør at prosessen mislykkes. Å innovere er hardt arbeid, det skjer ikke av seg selv, sier Thyholt. 

– Men den aller viktigste årsaken er at man ikke har gjort seg kjent med kundens behov.

Under etableringskurset får deltakerne presentert alt fra markedskunnskap og forretningsmodeller, prisstrategi og økonomi. Kurset strekker seg over fire kurskvelder, og gjennomføres av FI (Fosen Innovasjon) i samarbeid Innovasjon Norge og Proneo.

Kursdeltakerne Marte Iren Bakken og Tora Heide. Foto: Marius Tvinnereim/FI

– Kurset gir meg en trygghet

– Som gründer må jeg ha det rimelig klart for meg hvor realiserbart prosjektet mitt er. Her får jeg hjelp til å avklare hvorvidt ideen min er liv laga. Kurset gir meg en trygghet i det jeg vurderer å begi meg ut på, sier kursdeltaker Kjell Skoglund.

Sammen med de andre deltakerne får han diskutert mulighetene og utfordringene i en gründerhverdag. Kursdeltakerne Marte Iren Bakken og Tora Heide er enige.

– Gjennom kurset kan vi tilegne oss verdifull kunnskap. Jeg har liten erfaring med å starte egen bedrift, jeg brenner inne med flere ideer jeg tror kan realiseres, Bakken.

– Vi får innspill til hvordan vi kan ta informerte valg og unngå de verste gründer-tabbene, sier Heide.

– Etablererkurset gir meg en trygghet i det jeg vurderer å begi meg ut på, sier kursdeltaker Kjell Skoglund. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Skoglund har jobbet i Sjøforsvaret i mange år, men er nå pensjonert. Gjennom sin forretningsidé kan han få muligheten til å sysselsette seg selv.

– Jeg vil ikke avsløre ideen helt ennå, men det er en virksomhet som ikke eksisterer på Fosen i dag. Det har med havet å gjøre, røper Skoglund.

Del innlegg: