16/02/2024

Ebbe Deraas til Fremtidens Industri

Ebbe Deraas leder arrangementskomiteen for Forsvarskonferansen. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri

Ebbe Deraas (64) er ansatt som seniorrådgiver og prosjektleder i Fremtidens Industri AS. Han skal primært jobbe med næringsklyngen MIDSEC (Mid-Norway Defence and Security Cluster). I samarbeid med næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter utvikler MIDSEC ledende teknologier og løsninger som skaper økt trygghet for samfunnet.

Gjennom ulike prosjekter skal MIDSEC bidra til å styrke konkurransekraften til trønderske virksomheter, styrke regional beredskapsstruktur, inkludert norsk-svensk samarbeid, og befeste Trøndelags posisjon som forsvarsknutepunkt i Norge og Norden. MIDSEC skal også arbeide for å styrke totalberedskapen og koble regionalt næringsliv tettere mot det offentlige i et samfunnsberedskapsperspektiv. Dette handler eksempelvis om sikring av kritisk infrastruktur.

— Jeg er veldig glad for at vi får Ebbe Deraas med på laget. Trøndelag er en av Norges viktigste forsvarsregioner. Arbeidet for å styrke samfunn, næringsliv og infrastruktur for å sette regionen bedre i stand til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap er mer aktuelt enn på lenge. Ebbe Deraas er sterk kapasitet inn i dette arbeidet, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i Fremtidens Industri.

Ebbe Deraas har lang erfaring fra Forsvaret. Han har blant annet vært sjef for Heimevernet distrikt 12, og er nå forsvarskoordinator i Trøndelag. Han leder også arrangementskommiteen for Forsvarskonferansen.

Deraas skal fortsette som forsvarskoordinator i Trøndelag frem til 1. oktober, og vil da trappe opp stillingsandelen i Fremtidens Industri.

Del innlegg: