02/09/2020

Drivhustunnelen som gjør dyrking enklere og smartere

Groweasy er en innovativ og fleksibel tunnelløsning for å gjøre norsk produksjon av frukt og grønt mer konkurransedyktig.

Det spises stadig mer bær i norske hjem, først og fremst jordbær og bringebær. Norske myndigheter ønsker at forbruket økes ytterligere, og at norsk landbruk produserer mer. Samtidig er markedet for frukt og grønt krevende. Norsk frukt og grønt er den landbrukssektoren som har størst importkonkurranse, og er under krevende kostnads- og prispress. I tillegg er produksjonen sårbar for store endringer i vær og klima.

Kostnadseffektivt og miljøvennlig

Groweasy AS er et nyetablert selskap som ønsker å bidra til at norsk landbruk produserer mer, smartere, enklere og mer miljøvennlig. Med to pilotanlegg tester de nå ut det som kan bli fremtiden for dyrking av grønnsaker i Norge. 

Oppfinner og eier av Groweasy AS, Stein Erik Sørstrøm. Foto: Privat

– Å dyrke i tunnel gir 2-4 ganger høyere avkastning enn ved dyrking på friland. I tillegg er forbruket av plantevernmidler vesentlig lavere, og kvaliteten på produktene er jevnt over mye bedre, forteller oppfinner og eier av Groweasy AS, Stein Erik Sørstrøm. 

Men de dyrkingstunellene som finnes på markedet i dag er gammel teknologi som er krevende å montere. De produseres i utlandet, og er derfor lite motstandsdyktig for norske naturkrefter. Resultatet er stor slitasje og mye avfall. Derfor har Groweasy, med støtte fra Innovasjon Norge, designet et helt nytt og fleksibelt tunnelsystem med lang levetid.

– Innovasjon Norge har vært veldig positive, og det betyr mye for meg som oppfinner og konseptet jeg utvikler. Da koronapandemien stengte ned store deler av verden, var Innovasjon Norge også forståelsesfulle for eventuelle utfordringer som måtte oppstå, sier Sørstrøm. 

Groweasy-tunnelens største styrke er den store fleksibiliteten. Konseptet er modulært og lett, noe som gjør montering og flytting mye enklere enn eksisterende systemer. Ved å kombinere mange – eller få – elementer, kan løsningen skaleres for alt fra hobbydyrking i hagen til store produsenter av frukt og grønt.

– Et anlegg som ordinært krever 4-5 arbeidere og 70-80 arbeidstimer, kan med Groweasy-tunneler settes opp på bare 15-20 timer av to personer. Takket være ny design og sterkere materialer har vi også økt levetiden vesentlig, noe som gjør Groweasy både kostnadseffektivt og bærekraftig sammenlignet med eksisterende løsninger, sier Sørstrøm.

Pilot i hardt vær

Som målbedrift i FI Industrihage har Groweasy fått bistand i utviklingen av den innovative drivhustunnelen. Sørstrøm er imponert over støtten han og prosjektet fikk av næringshagen.

– Hadde det ikke vært for FI i startfasen, som ga meg støtte og pushet meg videre, så hadde kanskje ikke prosjektet startet opp. Som oppfinner kan man være usikker på om ideen er god, men kompetanse og støtte fra FI ga prosjektet flere bein å stå på i oppstarten.

Her er skissemodeller av Groweasy-tunnelene fra tidlig fase i prosjektet, levert av FI.

Ett av de to pilotanleggene befinner seg i havgapet i Aure. Det er også et visningsanlegg, med bringebær og jordbær. Til våren skal det også dyrkes salat og urter. Det andre anlegget står i Kristiansund, hvor det dyrkes grønnsaker. I tillegg er en rekke nye pilotanlegg i planleggingsfasen.

– Pilotanleggene får virkelig kjørt seg i det været som er langs kysten, og det ser ut til at tunnelene tåler godt det de blir utsatt for i Aure og Kristiansund. Det blir spennende å se til vinteren, hvordan de vil tåle en storm, kanskje også en orkan, sier Sørstrøm

Anlegget i Aure består av 10 moduler på 2 meter hver, og måler totalt 20 meter i lengden, 4,5 meter i bredden og i overkant av 3 meter i høyden.

– Jeg monterte alene 1 seksjon på 30 minutter, og det går enda fortere om man er to. Et tilsvarende anlegg vil derfor kunne monteres på betydelig mindre tid enn med konkurrerende tunnelløsninger, sier Sørstrøm.


Etter flere måneder med utvikling, var det en stor lettelse da pilotanleggene endelig ble satt opp. Nå skal erfaringene fra pilotene bidra til å redusere kostnader og forenkle produksjonsprosessen. Andre størrelser på seksjonene, eksempelvis for dyrking av bringebær, skal også testes trinnvis. løpet av 2021 skal Groweasy kommersialiseres, og Sørstrøm har stor tro på markedet.

– Vi opplever stor interesse, og har allerede vært i dialog med flere som ønsker en enklere og mer fleksibel løsning.

En smartere hverdag

Innovasjon, nyskaping og teknologi er viktig i møtet med internasjonal konkurranse, men også for fremtidens jordbruk og for rekrutteringen til landbruksnæringen. Dagens unge bønder er opptatt av klima og miljø, og ønsker seg teknologi som gir større frihet i hverdagen. Det har Groweasy hatt i tankene fra start, og har derfor designet dyrketunnelene for å støtte smart styring og overvåking av produksjonen.

– Sensorer for sanntidsinformasjon og advarsler om viktige vekstfaktorer som temperatur, lys og fuktighet gir mer kontroll. Vi samarbeider tett med El-Watch i Rindal, som har levert et smart overvåkningssystem for temperatur og fuktighet. På sikt kan vi styre vanningsanlegget fra mobilen. Da kan den som dyrker reise på ferie og ta seg fri, mens de styrer anlegget fra bassengkanten, sier Sørstrøm. 

Del innlegg: