17/11/2015

Dialogkonferanse ad bygging av Ørland Arena

Ørland kommune inviterer til dialogkonferanse ifbm bygging av Ørland Arena, en idrettshall – i forkant av konkurransene/endelig anbudsutlysinger, 25. nov på Brekstad, Ørland rådhus.

Kommunen har høye miljøambisjoner for bygget, og søker fremtidsrettede løsninger som ønskes utviklet i samarbeid med leverandører. Det vil bli skissert utviklingsbehov og bedt om innspill på hvordan utfordringene kan løses. Ørland kommune er åpen for utviklingsprosjekter, og Innovasjon Norge vil derfor delta for å informere om virkemidler private bedrifter kan benytte seg av i utviklingsprosjekter sammen med en offentlig aktør.

Dialogen gjennomføres i forkant av anbudsutlysinger for å etablere et godt samspill med leverandører og fagmiljø tidlig i prosessen med mål om et best mulig bygg som resultat. Lokale, regionale og nasjonale aktører, store som små, i ulike bransjer som er aktuelle leverandører inn i et idrettsbygg ønskes velkommen. Entrepriseform blir drøftet i dialogen.

Påmelding til [email protected] – se program. Et notat med mer info vil bli lagt ut på invitasjonen/utlysingen på Doffin ila uka.

Del innlegg: